DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Na osnovi podataka o pokusnoj sječnoj jedinici (površina, podstojna
etaža, konfiguracija terena), doznačenim stablima (vrsta drveća, broj stabala,
prsni promjer) te sezone u kojoj se radovi predviđaju i broja radnika u
sjekačkim ekipama — utvrdili su se ulazi u Sistem THV. Uz pomoć tog
sistema procijenili smo prije sječe ukupno radno vrijeme koje je radnicima
potrebno za sječu i izradu doznačenih stabala. Pri tom smo računali vrijeme
prijelaza do stabla po jednadžbama iz tablice 10, a vrijeme otkačivanja zapelih
stabala po jednadžbama iz tablice 11. Stableno vrijeme, sortimentno vrijeme
oblovine i sortimetno vrijeme prostornog drva, računali smo po jednadžbama
iz tablica 64 do 108 i tablica 152 do 185. Opće vrijeme izračunali
smo na osnovi čistog vremena i postotaka općih vremena iz tablice 607. U
ŠG »Josip Kozarac« sjekači pri radu u sječini oštre lance motornih pila,
otklanjaju kvarove i obavljaju ostale poslove na održavanju motornih pila
pri radu. Takav način rada radnici su primjenjivali i na pokusnim sječnim
plohama. Zbog toga smo izračunato opće vrijeme po Sistemu THV uvećali
za 3´% na ime održavanja pile.


Prije sječe procijenili smo potrebno radno vrijeme za sve vrste drveća
na pokusnoj sječnoj jedinici. Ta vremena po šumarijama i pokusnim sječnim
jedinicama prikazali smo u prvoj koloni u tablicama 6 i 7. Iz ukupnog
iznosa u tablici 6 izračunali smo da je, prema procjeni prije sječe, potrebno
1194 radnika-dana za sječu i izradu doznačenih stabala na pokusnim sječnim
jedinicama.


Obračun ukupnog radnog vremena poslije sječe izvršili smo po pokusnim
sječnim jedinicama na osnovi podataka o sječnoj jedinici i izmjerenoj
netto drvnoj masi u toj sječnoj jedinici. Pritom smo sortimentna vremena
izrade oblovine računali po jednadžbama iz tablica 190 do 551. Sortimentna
vremena izrade prostornog drva računali smo pod odgovrajućim jednadžbama
iz tablica 560 do 601. Ostala vremena izračunali smo na isti način kao
što smo postupili pri procjeni vremena prije sječe. Izračunata vremena poslije
sječe sredili smo po šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama. Ta
vremena prikazali smo u drugoj koloni u tablicama 6 i 7. Iz ukupnog iznosa
u tablici 6 izračunali smo da je prema obračunu poslije sječe, potrebno 1220
radnika-dana za sječu i izradu primljene netto drvne mase na pokusnim
sječnim jedinicama.


Ukupno radno vrijeme, koje su radnici utrošili pri sječi i izradi primljene
netto drvne mase po pokusnim sječnim jedinicama, utvrdili smo na osnovi
evidencije. To vrijeme po Šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama prikazali
smo u koloni 3 u tablicama 6 i 7. Iz ukupnog iznosa u tablicama 6
izračunali smo da su radnici potrošili 1169 radnika-dana za sječu i izradu
primljene netto drvne mase na pokusnim sječnim jedinicama.


Na osnovi normi po kojim se radi u ŠG »Josip Kozarac« i podataka o
pokusnim sječnim jedinicama, utvrdilo se ukupno radno vrijeme, koje se radnicima
priznaje za sječu i izradu primljene netto drvne mase. To vrijeme po
šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama prikazani smo u koloni 4 u tablicama
6 i 7. Iz ukupnog iznosa u tablici 6 izračunali smo da je, prema
normama ŠG »Josip Kozarac«, predviđeno 1794 radnika-dana za sječu
i izradu primljene netto drvne mase na pokusnim sječnim jedinicama. Prema
tim normama obračunali su se i isplatili radnicima osobni dohoci za izvršene
radne učinke.