DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 39     <-- 39 -->        PDF

drveća. Šifrom ulaza u Sistem THV označeni su broj radnika u ekipi, sezona
rada, karakteristike podstojne etaže i konfiguracija terena.


Za sječu i izradu drva na pokusnim sječnim jedinicama izabrane su dvočlane
ekipe sjekača. Pri izboru radnika nastojalo se izabrati radne ekipe,
koje su prosječne u svojoj OOUR po ostvarivanju radnih učinaka i osobnih
dohodaka u toku duljeg vremenskog razdoblja.


Prije početka rada, radnici su obaviješteni što se namjerava raditi na
pokusnim sječnim jedinicama, koja je svrha tih eksperimenata, što i kako
oni moraju raditi, na koji način će se obračunati osobni dohoci radnicima
za posječenu i izrađenu drvnu masu na pokusnim sječnim jedinicama.


Krajem 1979. i početkom 1980. godine radnici su posjekli doznačena
stabla i izradili drvne Sortimente na pokusnim sječnim jedinicama. Radili
su na način kao što inače rade. Na posao i s posla vozili su se prijevoznim sredstvima.
U šumi kod panja izrađivali su trupce, sitnu oblovinu i prostorno
drvo. Na području Šumarije Novoselec na pokusnim sječnim jedinicama
1,2 i 3 iz hrastovih stabala izrađivala se samo tehnička oblovina. Drvni materijal
namijenjen za prostorno drvo, ostao je u sječini, a izrađivat će se i
otpremati kasnije.


Dvočlane ekipe imale su motornu pilu i ručni alat za sječu i izradu drva.
Radnici su pri radu u sječini sami sebi oštrih lanac motorne pile i otklanjali
sve manje kvarove na pili. U toku radnog dana sjekači su se odmarali slobodno
i spontano, po svojoj želji.


Rad radnika nadzirali su poslovođe radilišta. Oni su, prema primljenim
uputama, svaki dan evidentirali ukupno radno vrijeme koje su radnici proveli
na radu na pokusnoj sječnoj jedinici. To vrijeme počinjalo je u trenutku
kad su radnici stigli u sječnu jedinicu, a završavalo se u trenutku kad
su radnici po završetku radnog dana krenuli iz pokusne sječne jedinice.
Po završetku rada na pokusnoj sječnoj jedinici, poslovođa je provjerio da li
su posječena sva doznačena stabla i pregledao kvalitet rada. Posječenu i izrađenu
drvnu masu poslovođe radilišta su primili od radnika i evidentirali
po vrstama drveća, drvnim sortimentima, sječnim jedinicama i radnicima.


Osobni dohoci radnika koji su radili na pokusnim sječnim jedinicama,
obračunali su se prema osnovama posječene i izrađene netto drvne mase,
normi za sječu i izradu drva te samoupravnih sporazuma o raspodjeli osobnih
dohodaka u OOUR-ima Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac«.


2. OBRAČUN IZMJERENIH I PRIKUPLJENIH PODATAKA
Izmjerene i prikupljene podatke smo provjerili, sredili po vrstama drveća,
drvnim sortimentima, sječnim jedinicima i šumarijama te priredili
za obračun. Na pokusnim sječnim jedinicama posječeno je 9187 stabala. Iz
tih stabala radnici su izradili 9522,48 m3 netto drvne mase. Strukturu te
drvne mase po drvnim sortimentima i šumarijama prikazali smo u apsolutnim
i relativnim iznosima u tablicama 2 i 3. Na pojedinim sječnim jedinicama
izrađena netto drvna masa bila je razvrstana po drvnim sortimentima
prema JUS-u. Međutim, na većini pokusnih sječnih jedinica izrađena drvna
masa bila je razvrstana u tri grupe: trupci, sitna oblovina i prostorno drvo.
Zbog toga smo, pri sređivanju podataka, izrađenu drvnu masu razvrstali
po navedenim grupama drvnih sortimenata.