DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Izabrati određeni broj pokusnih sječnih jedinica na području ŠG »Josip
Kozarac« u kojim će se isprobati primjena Sistema THV. Izabrati radnike
koji će posjeći i izraditi doznačena stabla na pokusnim sječnim jedinicama.
Procijeniti prije sječe po Sistemu THV vrijeme koje je potrebno za sječu
i izradu doznačenih stabala u svakoj pojedinoj sječnoj jedinici. Posjeći doznačena
stabla i izraditi drvne Sortimente na izabranim sječnm jedinicama. Obračunati
poslije sječe koliko je bilo potrebno vremena za posječenu i izrađenu
netto drvnu masu u pojedinim sječnim jedinicama. Utvrditi koliko su
radnici stvarno utrošili vremena pri sječi i izradi primljene netto drvne mase
po sječnim jedinicama. Utvrditi koliko je predviđeno vremena za sječu i
izradu drva u pojedinim sječnim jedinicama po normama, koje se primjenjuju
u ŠG »Josip Kozarac«. Provjeriti da li postoje statistički značajne
razlike između procijenjenog vremena prije sječe i obračunatog vremena
poslije sječe po Sistemu THV, između utvrđenih vremena po Sistemu THV
i stvarno utrošenog vremena, između vremena utvrđenog po Sistemu THV,
stvarno utrošenog vremena i vremena predviđenog po normama ŠG »Josip
»Kozarac«. U slučaju pojave značajnih razlika između navedenih vremena,
utvrditi kolike su te razlike i koji su njihovi uzroci. Konačno odgovoriti na
pitanje može li se primijeniti Sistem THV u ŠG »Josip Kozarac« obzirom na
potrošnju vremena i što bi trebalo dalje raditi na uvođenju tog sistema.


Sve radove na provjeri mogućnosti primjene Sistema THV obavili su
suradnici Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta Sveučili


šta u Zagrebu zajedno
»Josip Kozarac«.
sa šumarskim stručnjacima Šumskog gospodarstva
1. TERENSKI RADOVI
Na području ŠG »Josip Kozarac« izabrane su 32 pokusne sječne jedi


nice, odnosno sječne »linije« u odjelima predviđenim za sječu 1979. i 1980.
godine. Te sječne jedinice razmještene su po cijelom području Šumskog
gospodarstva. U nizinskim šumama bilo je 25 pokusnih sječnih jedinica,
a na brdskim terenima 7 pokusnih sječnih jedinica. U sastojinama, gdje je
bila sječa glavnog prihoda izabrano je 18 pokusnih sječnih jedinica. U sastojinama
s prorednim sječama izrabrano je 14 pokusnih sječnih jedinica.


Pri utvrđivanju broja, veličine i rasporeda pokusnih sječnih jedinica na
terenu, nastojalo se osigurati da izabrane sječne jedinice budu reprezentativni
uzorak na područje Šumskog gospodarstva.


Granice pokusne sječne jedinice obilježile su se uljanom bojom ili vapnojn.
U svakoj sječnoj jedinici izmjereni su prsni promjeri stabala doznačenih
za sječu. Ti podaci su evidentirani u knjigu doznaka po vrstama drveća.


Za svaku pokusnu sječnu jedinicu utvrđena je površina u m2. Zatim je
određen broj radnika u ekipi koja će sjeći doznačena stabla i izrađivati drvne
Sortimente, određena je sezona rada u kojoj se predviđa sječa i izrada, te
karakteristike podstojne etaže i konfiguracije terena. Pregled prikupljenih
podataka po sječnim jedinicama prikazale smo u tablici 1. Pri tom smo
prikazali za svaku pokusnu sječnu jedinicu šifru ulaza u Sistem THV, površinu,
broj doznačenih stabala i njihov prosječni prsni promjer po vrstama