DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Šum. list 104:487 - 1980.


MOGUĆNOSTI PRIMJENE SISTEMA ODREĐIVANJA RADNOG
VREMENA SJEČE I IZRADE DRVA U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU
»JOSIP KOZARAC«, NOVA GRADIŠKA


Prof. dr SIMEUN TOMANIĆ mr VLADIMIR HITREC,
VENCL VONDRA, dipl. inž.


Šumarski fakultet u Zagrebu


SAŽETAK. U ovom radu autori su prikazali rezultate istraživanjamogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječei izrade drva (Sistem THV) na području Šumskog gospodarstva
»Josip Kozarac« u Novoj Gradiški. Potrebno radno vrijeme za
sječu i izradu jedne te iste drvne mase autori su procijenili posistemu THV, po normama Gospodarstva i mjerenjem vremena
koje su radnici utrošili. Pri usporedbi tih vremena nije se pokazala
značajna razlika između procijenjenog vremena po sistemu
THV i utrošenog vremena. Iz toga autori zaključuju da se sistem
THV može primijeniti na području Gospodarstva. Iz usporedbi
vremena po normama Gospodarstva i prethodnih vremena vidi se,
da Gospodarstvo predviđa i priznaje oko 50´VU vremena više negošto je stvarno potrebno za sječu i izradu drva. To znači, da je zaposleno
radnika više nego je potrebno i da su povećani troškovi za
te poslove.


UVOD


Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški izrazilo je
spremnost da na svome području primijeni sistem određivanja radnog vremena
sječe i izrade drva (koji ćemo u ovom radu skraćeno zvati »Sistem
THV«). Područje tog Gospodarstva graniči s područjem SŠGO »Slavonska
šuma«, na kome su vršena istraživanja za Sistem THV. Terenski, sastojinski,
radni i drugi uvjeti na tim područjima imaju dosta sličnosti. To su bile
pretpostavke da bi se odnosni sistem mogao uspješno primijeniti na području
ŠG »Josip Kozarac«.


Zbog toga smo organizirali dvodnevni seminar za šumarske inženjere,
tehničare i rukovodioce te radne organizacije, na kojem smo polaznike seminara
informirali o sadržaju, karakteristikama i načinu upotrebe Sistema
THV. Prije odluke o uvođenju Sistema THV na području ŠG »Josip Kozarac
«, trebalo je isprobati njegovu primjenu na pokusnim sječinama. Prilikom
provjere predviđeno je da se učini slijedeće: