DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 30     <-- 30 -->        PDF

0,8 km odnosno 1,44 km2, a istočni dužine 4,2 km i prosječne širine 2,85 km
odnosno 11,97 km2. Prema tome u obalnom dijelu dužina iznosi oko 4 km,
a u kopnenom, gornjem, 6 km. Dimenzije su utvrđene na osnovu kroki skice
i karte mjerila 1:50000 pa prema tome i izračunata površina od 1341 ha ima
orijentacionu vrijednost ali koja zadovoljava, jer neće služiti za planiranje
ili druga podrobnija računanja.


Požarište kod Jelse na otoku Hvaru od 31. VII do 2. VIII 1979.


Legenda: Ž — žarište požara; 1 — 6 — plohe brojenja ponika alepskog


bora; vijugava crta — zaobilaznica oko Jelse i cesta prema Sućuraju.


Površina na kojoj je vatra doista harala manja je od gornje za cea 20%.
To su u prvom redu površine pod vinogradima koje je vatra poštedila odnosno
nije bitno djelovala na vitalnost vinove loze kako dokazuje ovogodišnje
njezino stanje. Nadalje to su pojedine površine borovih sastojina koje su
ili obranjene od prodiranja vatre, kao one oko beogradskog dječjeg odmarališta
na Grebišću, ili ih je vatra jednostavno preskočila. Tako su ostale od
vatre pošteđene sastojine u gornjem dijelu garišta, i to one koje se nalaze
u uvalama kao i one na zapadnim ekspozicijama kosa, koje je vatra potiskivana
jugom preskakala. Inače je jedan krak vatre stigao do kuća Jelse kao
što je dijelom zahvatila i kamp više ceste u uvali Mina (ali samo kao prizemni
požar za razliku od drugih područja, gdje je vatra u pravilu zahvatila
i krošnju borovih stabala).


Požar se pojavio u sumrak 31. srpnja u predjelu Crkovica (uvale Crkvica).
Prema jednom od prvih osoba, koji su došli na mjesto požara, Jelšaninu Niki