DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 24     <-- 24 -->        PDF

dinom uzorku. Da bi se utvrdio eventualni gubitak željeza, mangana i cinka
spaljivanjem sa sumpornom i dušičnom kiselinom u jednom ponavljanju je
dodatna određena količina ovih elemenata. Na SI. 2 (a) i (b) i 3 (a) i (b) je
vidljivo da takovih gubitaka nije bilo.


Tabela 3: Sadržaj cinka (Zn) u uzorcima
biljnog materijala


Cink (Zn) mikro gr / 1 gr


Ponav


Uzorak ekstrakcija ekstrakcija


ljanje


sa H2S04 sa HNO3
1 68 83
.2 68 83


s
s
3.


s
s
68 87
4 63 87


3


5 68 87
Sredina (Xi) 67 (X4) 85
1 63 83
2 65 83


H0


3 65 80
4 65 80


1


5 63 83
Sredina (X2) 64 (X5) 82
1 42 67
2 50 63
1 3 54 67
4 50 67


01


5 56 67
Sredina (x3): 50 66


&6>


Xi = 67 X4 = 85
X2 = 64 X5 = 82
X3 = 50 X6 = 66


sd (Xi, X4) =1.4 d (95%) = 18± 3.23 d (99%) = 18* 4.70
sd (X2, X5) = 0.88 d (95%) = 18* 2.03 d (99%) = 18* 2.95
sd (X3, Xg) = 2.53 d (95%) = 16± 5.83 d (99%) = 16* 8.49


Iz literature je još poznato određivanje željeza titracijom sa kalijevim
permanganatom, zatim kolorimetrijski sa ortofenantrolinom (PAWLUK, 1967).
Mangan je prije određivan kolorimetrijski oksidacijom sa permanganatom
(ALTEN i WEILAND, 1966), dok BEHM (1966) istražuje mogućnost određiva