DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 23     <-- 23 -->        PDF

REZULTATI I DISKUSIJA


Rezultati istraživanja sadržaja željeza, mangana i cinka u uzorcima bilj


nog materijala prikazani su u tablicama 1., 2. i 3.
Iz podataka u tablicama 1., 2. i 3. je vidljivo da se dobivene razlike izme


đu sredina za ekstrakciju željeza, mangana i cinka sa sumpornom (H2SO4) i


Tabela 2: Sadržaj mangana (Mn) u uzorcima
biljnog materijala


Mangan (Mn) mikro gr/l qr


Ponav


Uzorak
ekstrakcija ekstrakcija


ljanje


3
3
sa H2S04 sa HNO3
1 500 466
2 500 466
3 500 483


r-l
4 500 483
5 500 483


Sredina (Xx) 500 (X4) 476
1 325 343
2 325 343
3 325 323
tu 4 325 343
5 325 343


i
i
Sredina, #2) 325 (*5) 339
1 180 190
2 187 190
3 180 190
4 180 196
5 180 200


Sredina (X3) 181 (*6) 193


% = 500 X4 = 476


X2 = 325 X5 = 339


X3 = 181 Xß = 193


Sđ (Xi, X4) = 4 16 d (95%) = 24± 9.59 d(99%) = 24± 13.96
sd (X2, X5) = 4 d (95%) = 14± 9.22 d(99%) - 14± 13.42
sđ (X3, X6) = 2.49 d (95%) = 12± 5.74 đ(99%) - 12± 8.35


dušičnom (HNO;i) kiselinom signifikantno ne razlikuju na nivou od 5*/o i 1%
Reproducibilnost rezultata je vrlo visoka. Na slikama (1, 2 i 3) prikazana je
zavisnost visine pika (vrha) u koncentraciji željeza, mangana i cinka u rastvoru.
Također je vidljivo slaganje visine pika (vrha) za ponavljanja u poje