DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Sum. list 104:471 - 1980.


PRILOG POZNAVANJU ODREĐIVANJA ŽELJEZA, MANGANA I CINKA
ATOMSKO-ABSORPCIONOM SPEKTROFOTOMETRIJOM U BILJNOM
MATERIJALU SPALJIVANJEM SUMPORNOM I DUŠIČNOM
KISELINOM


NADA PEZDIRC
Šumarski institut — Jastrebarsko


UVOD


Metoda atomske absorpcione spektrofotometrije (ASS) se naglo razvila u
posljednjih nekoliko godina. To je metoda spektrofotometrijske analize, koja
se zasniva na mjerenju absorpcije svijetlosti- od strane neutralnih atoma u
plamenu. Ova metoda osjetljivija od ma koje konvencionalne metode te je
zbog toga našla široku primjenu u različitim područjima (STOJANOVIĆ i
VAJGAND, 1965).


U novije vrijeme Upotrebljava se za određivanje koncentracije mikroelemenata
u biljnom materijalu i tlu. Intenzivna primjena mineralnih gnojiva u
šumskim rasadnicima i mladim kulturama četinjača smanjuje sadržaj mikoelemenata.
Visoke doze mikroelemenata izazivaju inaktivaciju mikroelemenata,
te je neophodno kod ispitivanja makroelemenata istovremeno ispitivanje i
mikroelemente, kako ne bi nastupile neželjene posljedice (ANIĆ, 1974.).


Uzorci tla i biljnog materijala se raznim ekstrakcionim tehnikama dovode
u tekuće stanje, tako da se mogu direktno analizirati, nakon odgovarajućeg
razblaženja. Zbog toga proces mineralizacije uzoraka (koji je obično nepoželjna
operacija) nije potreban (STOJANOVIĆ I VAJGAND, 1975).


Budući da se u svijetu i u nas koristi više ekstrakcionih tehnika za dovođenje
uzoraka u tekuće stanje, cilj je ovih istraživanja utvrđivanje komparabilnosti
dobivenih rezultata za željezo, mangan i cink ekstrakcijom sa sumpornom
i dušičnom kiselinom.


MATERIJAL I METODE


Prosječni uzorci biljnog materijala osuše se na temperaturi od 55° C, a
zatim na 105° C do konstante težine. Nakon sušenja uzorci su samljeveni.
Prva ekstrakcija je izvršena s´ 8 ml H2SOi i 5 — 10 kapi HClOj," a druga
s´ 5 ml HNO´i i 2 ml HClO.i. Ove su tehnike opisane u literaturi te se ovdje
ne će opisivati. Utvrđivanje količine željeza (Fe), mangana (Mn) i cinka (Zn)
u biljnom materijalu izvršeno je automsko-absorpcionom metodom aparatom
»PERKIN« ELMER 300 S« uz odgovarajuće tehničke uvjete za svaki
element posebno. Standardni su rastvori pripremljeni prema uputstvima Za
rad (ANALITIČKE METODE, 1973).