DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ZAKLJUČCI


Na osnovu rezultata istraživanja podesnosti treseta iz Bosanskog Grahova
te dva tipa treseta iz Poljske za proizvodnju jednogodišnjih sadnica crnog
i brucijskog bora, zapaža se slijedeće:


Primijenjeni treseti mogu poslužiti kao supstrati za proizvodnju kvalitetnih
sadnica proučavanih vrsta, ali samo uz odgovarajuću ishranu.


Jednogodišnje biljke crnog bora razvijale su snažniji korijenov sistem
i brže rasle u debljinu, dok je brucijski bor imao intenzivniji visinski rast i
producirao veću masu iglica. S obzirom na ukupnu biomasu, proučavane se
vrste nisu značajnije razlikovale. Od istraživanih hraniva najjače djelovanje
pokazivala je primjena fosfora kod uzgoja obje vrste na tresetu iz Bosanskog
Grahova, te uzgoju crnog bora na tresetu iz Poljske. Biljke brucijskog bora,
uzgajane na tresetu iz Poljske, jače su reagirale na dodavanje dušika i kalija.


Upotreba treseta iz Bosanskog Grahova za proizvodnju šumskih sadnica
s obloženim korijenovim sistemom, zahtijeva njegovu bolju homogenizaciju
i smanjenje sadržaja vlage.


Daljnja istraživanja treba prvenstveno proširiti na druge vrste drveća,
reguliranje reakcije supstrata, doze i tehniku primjene mineralnih gnojiva,
te ishranu mikroelementima.


LITERATURA


1.
Aldhous , J. R. (1962): Survey of Dunemann seed-beds in Great Britain.
Quart. Journ of Forestry, Vol. LVI, No 3.
2.
Antic , M. et al. (1966): Geneza i osobine treseta Livanjskog polja (Ždralovac),
tehnologija i ekonomika tresetnih đubriva. Dokumentacija Instituta za šumarstvo
i drvnu industriju. Beograd.
3.
A n t i ć, M., M a n č i ć, A. (1978): Uporedne karakteristike treseta i drugih supstrata
značajnih za kontenjnersku proizvodnju šumskih sadnica. Jugoslavenski
poljoprivredno šumarski centar, Beograd.
4.
Arsovsk i (1977): Proizvodnja šumskih sadnica u novom tipu kasete »Jukosad
« u Kumanovu. Jugoslavenski poljoprivredno šumski centar, Beograd
5.
Baule , H., F r i c k e r, C. (1967): Die Düngung von Waldbäumen, München,
Basel, Wien.
6.
Dokus , A. (1969): Uzgoj biljaka četinjača na iglicama obične smreke. Radovi
br. 2 Jug. instituta za četinjače, Jastrebarsko.
7.
Komlenović , N.: (1969): Neki rezultati primjene mineralnih gnojiva kod
uzgoja sadnica četinjača na posebnim supstratima. Radovi br. 2 Jugoslav,
instituta za četinjače, Jastrebarsko.
8.
Komlenović, N., Nedović, V. (1979): Uspijevanje biljaka običnog bora
(Pinus silvestris L.) i obične smreke (Picea abies Karst.) s obzirom na neka
svojstva supstrata. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Zagreb.
9.
Pintarić , K. (1966): Uzgoj šumskih sadnica na gredicama četina. Narodni
šumar XX, No 1 — 2.
469