DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Neka kemijska svojstva supstrata Tablica 4


Supstrat
´c «i
pH
H2 0 n-KCl
Al
P2 o 5 K 2 0 N
°/o
Organska
tvar
uH mg/100 g
Treset iz Bos.
Grahova 0 6.6 5.9 6.1 6.6 2.34 65
NP 6.5 5.8 147.5 9.0 2.34 62
NK 6.5 5.8 6.7 73.2 2.26 61
KP 6.8 6.0 155.5 39.4 2.29 69
NPK 6.4 5.7 123.6 43.8 3.27 67
Treset iz Poljske
s nižom reakcijom 0 4.6 3.9 8.4 14.4 0.71 67
NP 4.7 3.9 126.0 13.8 0.60 67
NK 4.5 3.9 10.6 87.6 0.71 70
KP 5.1 3.9 114.0 31.2 0.69 68
NPK 4.5 3.8 119.0 40.2 0.62 72
Treset iz Poljske
s višom reakcijom 0 5.4 4.3 7.0 13.8 0.48 71
NPK 5.1 4.3 84.3 27.6 0.76 71


Primjena mineralnih gnojiva utjecala je i na stanje ishrane biljaka
(Tab. 5 i 6). Kod biljaka uzgajanih na tresetu iz Poljske, posebno brucijskog
bora, utvrđene su najniže koncentracije dušika. To je u skladu s njegovim
niskim sadržajem u ovom tresetu i izraženom reakcijom biljaka na njegovu
primjenu. Gnojidba pojedinim hranivom odrazila se je u porastu odgovarajuće
koncentracije u iglicama. Razumljiv je podatak i niski sadržaj kalcija
kod biljaka uzgajanih na tresetu iz Poljske koji je imao nižu reakciju. Ove
su se vrijednosti vjerojatno dosta povećale zbog značajnih količina ovog
hraniva koje su dodane kroz navlaživanje. Izostajanje pojedinog hraniva iz
gnojidbe odražavalo se je kod oba treseta u pojavi vrlo izraženih vizuelnih
simptoma, karakterističnih za nedostatak dotičnog hraniva.


Pored sporijeg rasta biljaka nedostatak dušika očitovao se je i u manjoj
veličini i žutozelenoj boji iglica. Na tretiranjima bez fosfora biljke su imale
tamniju boju, a na iglicama se je pojavilo ljubičasto obojenje. Nedostatak
kalija karakteriziralo je zlatno žuto obojenje vrhova iglica. Oni kasnije mogu
posmeđiti. i odumrijeti.


Na tresetu iz Poljske s nižom reakcijom uočavali su se simptomi nedostatka
kalcija — odumiranje korijenovog sistema kod mladih klijanaca te
sušenje vršnih izbojaka. Ovaj drugi simptom posebno je bio karakterističan
za čempres u redovnoj proizvodnji. Zbog tog i svega naprijed iznesenog treset
iz Poljske s nižom reakcijom pokazao se nepodesnim za uzgoj biljaka crnog
i brucijskog bora ako se ne neutralizira. Treset iz Bos. Grahova može poslužiti
za uzgoj biljaka proučavanih vrsta. Njegova osnovna nepovoljna svojstva
bila su podložnost zakorovljavanju, te otežano manipuliranje zbog veće vlažnosti.
On je često sadržavao i znatnije količine anorganskog ostatka koje smo
mehanički odstranili, pa te primjese nisu značajno utjecale na rezultate naših
analiza.