DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 12     <-- 12 -->        PDF

U ovom se radu iznose neki rezultati naših istraživanja podesnosti treseta
iz Bosanskog Grahova i Poljske za proizvodnju sadnica crnog i brucijskog
bora. Proučavanja su bila prvenstveno usmjerena na mogućnost popravki
ovih supstrata primjenom mineralnih gnojiva.


MATERIJAL I METODE RADA


Cjelokupni eksperimentalni rad proveden je u rasadniku Šumarije Buje
u Frančeskiji. Kao sjetveni supstrat za proizvodnju sadnica crnog i brucijskog
bora upotrebljena su dva tipa treseta iz Poljske (s nižom i višom
reakcijom) te treset iz Bos. Grahova. Njihova osnovna kemijska svojstva
prikazana su u rezultatima istraživanja. Tresetom su punjeni paper-pot lončići
u koje je u mjesecu ožujku zasijano sjeme crnog i brucijskog bora. Promjer
lončića iznosio je 3,8 cm, dubina 7,5 cm. U jednom sanduku bilo ih je 336.
U svaki lončić stavljane su po dvije borove sjemenke. Umjesto paper-pot
lončića mogao se je primijeniti i neki drugi sistem za proizvodnju sadnica
na posebnim supstratima.


Dušik je apliciran u obliku amonijeva nitrata (50 g/m2 ukupno), fosfor
kao superfosfat (225 g/m2 ukupno), a kalij kao kalijev sulfat (75 g/m2 ukupno).
Dušik i kalij dodavani su u četiri navrata tijekom vegetacijske sezone,
a fosfor kod punjenja lončića supstratima te pri posljednjem prihranjivanju.
Kod pripreme supstrata primijenjena je i trećina ukupne količine kalija.
Registracija rasta biljaka provedena je u jesen iste godine. Tada su uzeti
i uzorci biljaka i supstrata za laboratorijska istraživanja. Dušik u biljnom
materijalu određen je metodom Kjeldahla, fosfor kolorimetrijski, kalij i kalcij
plamen fotometrijski, a ostali elementi metodom automske absorpcije.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


U tablici 1. iznose se podaci o visinama i promjerima biljaka, a u slijedećoj
(Tab. 2) i na slici 1. podaci o prosječnoj suhoj tvari. Tijekom prvih
osam mjeseci biljke brucijskog bora u svim tretiranjima pokazivale su intenzivniji
visinski rast, dok su promjeri biljaka crnog bora bili u većini slučajeva
veći.


Crni bor je imao snažniji korjenov sistem, a brucijski bor veću masu
iglica, pa se sadržaj ukupne suhe tvari u prosjeku nije bitnije razlikovao.
Određene razlike s obzirom na produciranu biomase ipak se zapažuju kod
pojedinih tretiranja. Iz prikazanih rezultata zapaža se da je primjena različitog
treseta kao sjetvenog supstrata značajno utjecala na veličinu biljaka
crnog i brucijskog bora. Postignuti rezultati također jasno pokazuju da se kvalitetne
biljke ne mogu proizvesti na istraživanim supstratima bez odgovarajuće
primjene mineralnih gnojiva. To posebno vrijedi za treset iz Poljske.
Tako su, npr., biljke obje vrste kada su uzgojene bez mineralnih gnojiva na
tresetu iz Poljske s višom reakcijom imale najmanje visine i promjere, a time
i prosječni sadržaj suhe tvari. Kada su primijenjena NPK-hraniva na ovom
je tresetu uzgojen velik broj biljaka koje u pogledu kvalitete nisu zaostajale
za biljkama uzgojenim na ostala dva treseta. Naši rezultati pokazali su, da
se dobri rezultati mogu postići samo onda ako se apliciraju sva tri proučavana
hraniva (dušik, fosfor i kalij). Izostavljanje bilo kog od njih rezultira
se u sporijem rastu biljaka i pojavi drugih vizuelnih simptoma njegovog