DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Sum. list 104:461 - 1980.


RAST BILJAKA CRNOG BORA (Pinus nigra var. austriaca Asch, et Gr.)
I BRUCIJSKOG BORA (Pinus brutia Ten.) PREMA UPOTREBLJENIM
SJETVENIM SUPSTRATIMA I MINERALNIM GNOJIVIMA


Dr NIKOLA KOMLENOVIĆ,
Mr PETAR RASTOVSKI,


Šumarski institut, Jastrebarsko
i


ĐURO MARKOJA, dipl. inž. šum.


Šumarija Buje


SAŽETAK. U radu se iznose rezultati istraživanja uspijevanjajednogodišnjih biljaka crnog i brucijskog bora na tresetu iz Bos.
Grahova i dva tipa treseta iz Poljske. Na sva tri testirana sjetvena
supstrata mogu se proizvesti kvalitetne biljke proučavanih
vrsta ali samo uz odgovarajuću ishranu. Treset iz Bos. Grahova
zahtijeva primjenu dušika, fosfora i kalija, a za treset iz Poljskeniže reakcije neophodno je pored NPK hraniva primijeniti i odgovarajuću
količinu kalcija*


UVOD


U najnovije vrijeme u SR Hrvatskoj se intenzivno radi na pokretanju
i organiziranju društvene akcije pošumljavanja. Izrađeni su planovi prema
kojima se u narednom petogodišnjem razdoblju predviđa pošumiti oko 75 000
hektara neobraslih šumskih i vanšumskih površina. To zahtijeva velike
količine kvalitetnog sadnog materijala, u prvom redu sadnica četinjača.


Kod nas se uzgoj klijanaca četinjača sve više provodi na posebnim supstratima
(PINTARIĆ, 1966; KOMLENOVIĆ, 1967, 1969; DOKUS, 1969; KOMLENOVIC
i NEDOVIĆ, 1979; RASTOVSKI, 1979. i dr.). Slični supstrati osnova
su i proizvodnje biljaka s obloženim korijenovim sistemom (ANTIĆ i
MANČIĆ, 1973, 1978; ARSOVSKI, 1977; POPOVSKI i LEVKOVA, 1977. i dr.).
Iako raspolažemo s određenim iskustvima na tom području postoje mnogi
neriješeni problemi. Malo se zna o podesnosti domaćih i stranih treseta kao
osnovnih supstrata za uzgoj šumskih biljaka, a još manje o mogućnosti
reguliranja njihovih biljnohranidbenih svojstava (ANTIĆ i MANČIĆ, 1977;
KOMLENOVIĆ i NEDOVIĆ, 1979). Posebno se to odnosi na proizvodnju
sadnica u priobalnom području.


* Financijsku pomoć za istraživanja osigurali su Šumarije Buje i SIZ IV za
znanstveni rad SRH.