DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 65     <-- 65 -->        PDF

IN MEMORIAM


MIJO KOTARSKI
dipl. in/., šum.


Dana 3. 8. 1980. god. nakon duge i teške
bolesti umro je u Kloštar Ivaniću
drug Mijo Kotarski, dipl. inž. šumarstva,
dugogodišnji referent uzgoja
Šumskog gospodarstva »Garjevica« u Kutini
odnosno Šum. gospodarstva »Josip
Kozarac« Nova Gradiška. Rođen je 11. I
1909. god. u Kloštar Ivaniću kao sin dobro
stojeće obrtničke porodice. Osnovnu
školu završio je u svom rodnom mjestu
a gimnaziju i šumarski fakultet u Zagrebu.
Državni stručni ispit položio je 1943.
godine.


Kotarski je počeo s radom kao šumarski
vježbenik u Kotarskoj oblasti u Vrbovskom
1939. godine, a nastavio na, tada,
banovinskom dobru »Topolovac« kod
Siska. Po završetku rata radi u Šumariji
Našice, u Ispostavi Kotarskog narodnog
odbora Pakrac a zatim kao šef planskog


sektora u Šumskom gospodarstvu »Viševica
« u Rijeci. Čežnja za rodnim krajem
i velika ljubav spram rođene majke vukla
ga je nazad u rodni kraj. Pri ponovnom
formiranju šumarije u Kloštar Ivaniću
1954. god., povodom reorganizacije
šumarstva i formiranja šumarija kao ustanova
sa samostalnim financiranjem,
dolazi za upravitelja Šumarije. Tu ostaje
sve do njezina ukidanja odnosno pripajanja
Šumariji Novoselec 1963. god., kada
prelazi u Šumsko gospodarstvo »GARJEVICA
« u Kutinu na dužnost voditelja
uzgoja. Na toj dužnosti ostaje i nakon
spajanja Šum. gospodarstva Kutina i Nova
Gradiška ü Šumsko gospodarstvo »JOSIP
KOZARAC« u Novoj Gradiški sve
do umirovljenja 1979. godine.


Kao šumar bio je ludo zaljubljen u šumu,
a napose u svoju »Žuticu« i »Marču«
u kojima je ostavio vidne tragove svojega
rada. Samoinicijativno počeo je
pošumljavati čistine Lonjskog polja (Behec)
topolama. Te su čistine ležale neiskorištene
osim što su okolnom žiteljstvu
služile kao sezonska pasišta za vrlo
maleni broj stoke. Pionir je zabrana paše
u šumi na tom području, jer je bio
uočio, da se i bez velikih ulaganja mogu
čistine u tom poplavnom području pošumiti
prirodnim putem jasenom i johom,
samo ako se zabrani paša a tim gaženje
i sabijanje tla kao i odgrizanje vršnih
pupova po stoci. U prigorskim šumama
(Marci) unosi četinjače i vrši intenzivno
čišćenje mladih sastojina.


Kao prijatelj i vjerni čuvar svakog četvornog
metra šume, shvatio je značaj i
vrijednost pronalaženja nafte na tom arealu.
I to prvo u prigorskim šumama a
potom i u »Žutici« i sve površine koje
su bile ustupljene naftnoj industriji i
iskrčene, nastojao je nadoknaditi pošumljavanjem
čistina, kako se šumska povr


451
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 66     <-- 66 -->        PDF

šina ne bi smanjivala. Pri tome je uvijek
u dogovoru sa »naftašima« nastojao da
se od šume oduzme samo najnužnije potrebnu
površinu i da se pri gradnji prometnice
koriste postojeće prosjeke; to je
koristilo otvaranju šumskog kompleksa.
Po završenoj eksploataciji nafte sva su
se zemljišta vraćala šumarstvu.


Katastrofalno sušenje hrasta u šumi
»Žutica« u vremenu od 1965—1975. god.
jako ga je potreslo, ali je i tu odmah počeo
s unašanjem topola kao brzorastuće
vrste, kako bi se u što kraćem vremenskom
periodu nadoknadio gubitak drvne
mase prouzrokovan sušenjem.


Kao uzgajivač uočio je, da se u sastojinama
sa vrstama drveća koje traže duže
ophodnje, drvna masa može povećati
unašanjem mekih listača, posebice lipe
i johe, koje za svoju zrelost traže kraću
ophodnju, pa u sve branjevine i sječine
unosi te vrste.


Poseban hobi bilo mu je parkiranje.
Rodni Kloštar Ivanić može samo njemu
zahvaliti što je sav ozelenjen i tu si je
ostavio trajni spomen. Isto tako aktivan
je u parkiranju i ozelenjavanju Kutine
i uložio je puno truda i energije dok je
odgovorne uvjerio da je ozelen javan je neophodno
potrebno nakon izgradnje tvornice
umjetnih gnojiva i postojeće ostale
kemijske industrije jakog zagađivavača
zraka i čovjekove okoline.


Kao rukovodioc uzgoja u gospodarstvu
vodio je brigu o godišnjim etatima, pošumljavanju
i popunjavanju te nadzirao


i upućivao osoblje u vođenju proreda i
vršenju doznaka. Za njega nije postojalo
radno vrijeme. Vrlo često je radio i 12—
14 sati dnevno, zaista volio je raditi, pa
i pod kraj službovanja, kada je skoro
pola godine bolovao i proveo u bolnici i
makar je navršio 70 godina života ne želi
ići u mirovinu, jer se je još uvijek smatrao
sposobnim za rad.


Učestvovao je i u javnom i političkom
životu svoje općine i svoje mjesne zajednice.
Duže vrijeme bio je član općinske
skupštine Ivanić grad.


U šumarskim krugovima bio je poznat
kao aktivni učesnik na svim skupovima
i diskutant po svim problemima šumarstva.
Iako skrhan teškom bolesti želi prisustvovati
»Savjetovanju o aktuelnim problemima
i samoupravnom razvoju šumsko
prerađivačkog kompleksa SR Hrvatske
« koje se održalo 24. VI. o. god. ali
više nije mogao zbog sve težeg stanja bolesti.
Za svoj predani i djelotvorni rad u
šumarstvu od strane Saveza inžinjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije
1976. godine povodom 130-godišnjice Hrvatskog
šumarskog društva i 100-god. izlaženja
»Šumarskog lista« dobio je zlatnu
medalju.


Sahranjen je 5. 8. 1980. god. na mjesnom
groblju u Kloštar Ivaniću ispraćen
od velikog broja mještana i kolega. Smrću
druga inž. Mije Kotarskog-našega »MIŠKA
« naša zelena struka gubi jednoga
svoga vrijednog stručnjaka. Neka mu je
slava!


Inž E. Vilček