DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Listajući stranice Rječnika, svjesni :mo
da razvoj znanosti i tehnike donosi stalno
i sve brže u ovo područje djelatnosti
nove spoznaje, nove tehničke uređaje. Za
većinu od njih nema u jezicima naših
naroda adekvatnog nazivlja. Ipak su najčešće
naši šumarski fakulteti izvorišta,
koji redovno prvi tumače nova dostignuća,
a njihovi znanstveni i stručni radnici
pišu o njima te pronalaze nazive za
nove pojmove.


Velika je zasluga glavnog urednika prof.


Z. T u r k a, da je na takvom poslu skupio
profesore naših Šumarskih fakulteta
i znanstvene suradnike iz čitave zemlje.
Bez njegovog napornog rada i smisla za
organizaciju, bez njegove ljubavi za jezik
i nadasve velike upornosti, Rječnik
bi ostao neispunjena želja jedne generacije.
Trebalo bi samo poželjeti da izdavač i
glavni urednik te svi autori Rječnika nastave
ovu vrstu djelatnosti dopunjavanje


terminološkog područja iskorišćivanje šuma
i šumskih prometnica, vršeći time i
značajni kulturni zadatak.


Zasluga je tiskare ČGP »Delo«, Ljubljana,
da je slog pregledan, a grafička oprema
Rječnika na zavidnoj visini.


Imajmo na umu, da se terminologija
ni u jednom području ne može propisivati;
ona mora biti od svake sredine prihvaćena.
I ovaj Rječnik je zapis sadašnjeg
stanja: dio nazivlja se već koristi
u svakodnevnom životu, dio nazivlja će
se tek početi koristiti, a dio će biti prevladan
i ovo djelo biti će podstrekom
da se određeni nazivi zamijene lijepšim
i svrsishodnijim.


Zato neka ovo djelo bude na radnom
stolu svakog stručnjaka na polju iskorišćivanja
šuma, šumskih prometnica i njima
srodnih grana. U tom smislu želimo
Riječniku sretan put do pravog korisnika,
ne brinući za njegov uspjeh!


S. Sever
AKTUALNE PUBLIKACIJE O POVEĆANJU PROIZVODJE
U NAŠIM ŠUMAMA


Povećanje proizvodnje šumskih sastojina,
a time i mogućnosti povećanja etata
tj. drvne mase za sječu, nesumnjivo
je želja svakog šumskog gospodarstva.
Trenutno je to, kako je naglašeno na Savjetovanju
od 24. lipnja o.g., i potreba
narodnog gospodarstva kao cjeline. Međutim,
iskorišćivanje (sječa) mora se kretati
u količinama koje ne ugrožavaju potrajnost
prihoda, u prvom redu po masi,
te prema tome povećanja iznad utvrđenih
etata mogu biti samo onda, ako
se, također etatnim obračunom, osigura
i povećana proizvodnja tj. prirast u sastojinama.
Kao najmanju jedinicu za
osiguranje potrajnosti prihoda smatram
šumsko-privredno područje, ali se ne smije
zanemariti ni potrajnost prihoda određenog
sortimenta, kao npr. furnirske
hrastovine ili osiguranja sirovine iz gravitacionog
područja već podignutog drvoprerađivačkih
kapaciteta. Za utvrđivačkih
kapaciteta. Za utvrđivaje mogućnosti
momentalnog povećanja utvrđenih etata
možemo naći i u niže navedenim radovima.
To su (u zagradi navedena je
godina i stranica Šumarskog lista u kojem
je objavljen prikaz rada):


Ž. MILETIĆ: Struktura i prinos teoretske
normalne prebirne šume, objavljeno


u Radu Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti knjiga 289. (1957/394 uz
napomenu, da autor obrazlaže mogućnosti
povećanja proizvodnje celuloznog i
rudničkog drva u stvarno] prebirnoj šumi);


I. DEKANIĆ: Kvantitativno i kvalitativno
povećanje proizvodnje drvne mase
u mješovitim sastojinama brežuljkastih
terena i, drugi, Povećanje proizvodnje
proredom mladih mješovitih sastojina
lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta
u Posavini Oba u Glasniku za šumske
pokuse br. 15 (1963/81);
I. DEKANIĆ: Intenziviranje proizvodnje
proredom sastojina u slavonskoj šumi
hrasta lužnjaka. Izdavač SPP »Slavonska
šuma«, Vinkovci, 1975 (1979´220).
Iz opsežne literature o plantažnoj proizvodnji
ili o intenzivnim kulturama navodim
samo najnoviji rad objavljen kao
4/2 svezak Radova Centra za znanstveni
rad Vinkovci, objavljen o.g. To je:


M. VIDAKOVIĆ i A. KRSTINIĆ: Uspijevanje
nekih klonova stablastih vrba na
aluviju Dunava kod Opatovca.
O.P.