DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 61     <-- 61 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


RJEČNIK IZ PODRUČJA ISKORIŠĆIVANJA ŠUMA I ŠUMSKIH
KOMUNIKACIJA


Srpski ili hrvatski — Slovenski — Makedonski — Deutsch — English


Glavni urednik: Turk , Z.
Autori su profesori Šumarskih fakulteta Jugoslavije:
Bojanin, S., Zagreb — J e 1 i č i ć, V., Sarajevo — N i k o 1 i ć, S.,
Beograd — Todorovski, S., Skopje — Turk, Z., Ljubljana


Izdavač: Institut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana


Pred nama je prvi višejezični rječnik
u nas iz područja iskorišćivanja šuma i
šumskih komunikacija. Kako navode autori
rječnika, ova područja kao dio šumarstva
imaju pretežno tehnički karakter.
Rječnik obuhvaća 3 856 naziva i pojmova
iz iskorišćivanja šuma i šumskih
komunikacija na 287 stranica. Pored navedenih
stručnih termina — nazivlja, rječnik
sadrži i određeni broj općih izraza,
koji se često javljaju u navedenim područjima.


Pored predgovora i uputstva za upotrebu,
rječnik sadrži i komentar nekih
zajedničkih ili češćih stručnih pojmova
iz područja iskorišćivanja šuma.


Rječnik je tiskan na formatu As, tvrdo
je uvezan i praktičan za korištenje u
svakoj prilici.


Time što je Rječnik obuhvatio hrvatski
ili srpski, slovenski i makedonski jezik,
mnogo će doprinijeti razumijevanju
i usklađivanju stručnih termina u pojedinim
jugoslavenskim jezicima. Ovo će
sigurno olakšati suradnju na spomenutom
području te pomoći da se izbjegnu
nejasnoće i neusklađenosti nazivlja u našim
jezicima. Nazivlje na njemačkom i
engleskom jeziku pomoći će korišćenju
strane literature i informacijskog materijala.
Do sada smo mogli iz ovog područja
koristiti samo strane rječnike, ali
je njihova upotreba bila ograničena zbog
nemogućnosti nabavke ili nedovoljnog
znanja stranih jezika. Izbor nazivlja u


Kojekako se odnosite prema jeziku,
znači i misliti kojekako; netočno,
približno, neistinito.


T o 1 s t o j


rječniku je takav, da će koristiti šumarskim
inženjerima i tehničarima, ali i
studentima šumarstva i đacima obrazovnih
šumarskih učilišta, te svima onima
koji se susreću s navedenim područjima
u svakodnevnom radu.


U djelima ove vrste na području našeg
šumarstva vlada velika praznina. Sada
je ovaj pionirski rad iznio na jednom
mjestu nazivlje uvriježeno na spomenutom
području na šumarskim fakultetima
naše zemlje. Već sama ta činjenica potvrđuje
da se radi o djelu vrijednog izuzetne
pažnje, kojim se ne mogu pohvaliti
i mnogi veći narodi s bogatom šumarskom
tradicijom.


Od posebnog je značaja da je Rječnik
nastao baš na području iskorišćivanja
šuma, koje doživljava pravu revoluciju
u mehaniziranju pojedinih faza rada,
kao i gradnje opreme za te radove. Ovo
djelo će pomoći da nas izvuče iz nepotrebne
zaostalosti, te olakšati rad svima
koji se brinu o mehaniziranju radova u
eksploataciji šuma. Ovdje će on odigrati
svakako i značajnu pedagošku ulogu.


Neophodno je spomenuti i izdavača
Rječnika, Institut za gozdno in lesno gospodarstvo
Slovenije, koji je morao premostiti
veliki financijski jaz između rukopisa
i tiskanog djela, pogotovo jer nije
riječ o djelu koje predstavlja znanstvenu
modu. Ovih par riječi neka im pomogne
barem u pronalaženju puta do
korisnika.


447