DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 60     <-- 60 -->        PDF

IZ NOVINA


VIŠE PAŽNJE U GOSPODARENJU ŠUMAMA
Zaključci Izvršnog vijeća


Imajući u vidu da se na području općine Nova Gradiška nalazi 39 000 ha šume
ili 49% ukupnih površina, onda se i postavlja pitanje: Gospodarimo li ovim
dobrima pravilno? Uz to još neki podaci. Od navedene površine je 2990 ha šume
u privatnom vlasništvu. Drvna masa po jednom hektaru je 19 m3, a udruštvenom
161 m3. Iz navedenog se može izvući zaključak koji govori o lošem stanju
tih šuma i neiskorištenosti šumskog tla i njegovih proizvodnih mogućnosti.
Radi takvog stanja privatnih šuma i značajnih površina koje one zauzimaju u
Republici, o njima je raspravljalo Izvršno vijeće Sabora i donijelo zaključke
koji su upućeni svim općinama. U zaključcima se nalaže, a to nalaže i Zakon


o šumama, da se za privatne šume i šume općenarodne imovine izvan šumsko-
privrednog područja moraju izraditi programi za gospodarenje. Tim programima
bi se snimilo stvarno stanje, odredio obim sječa i šumsko-uzgojnih radova.
Izrada i donošenje ovog programa je osnovni uvjet i podloga za pravilno gospodarenje
s ovim šumama i za njihovo unapređivanje i poboljšanje. Sadašnje
gospodarenje, kako se ocjenjuje, ne zadovoljava. Ne postoje ni programi gospodarenja
šumama u građanskom vlasništvu.
S tim u vezi. Izvršno vijeće Skupštine općine donijelo je zaključke o kojima
će se upoznati radne organizacije u oblasti šumarstva. Zaključci ih obavezuju
na izvršavanje radova jednostavne biološke reprodukcije u šumarstvu, što
je i osnovna zakonska obaveza, a isto tako i na ulaganje u proširenu reprodukciju.
Nadalje, zaključci se odnose na izradu programa za gospodarenje u privatnim
šumama i šumama u društvenom vlasništvu izvan šumsko-privrednog
područja kojim upravlja općina. Ovi zaključci bit će dani na razmatranje vijećima
Skupštine općine.


(NG novine od 1. veljače 1980., str. 11)