DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 59     <-- 59 -->        PDF

MLADI ISTRAŽIVAČI


POKUSNA LJETNA SADNJA MLADIH ISTRAŽIVAČA U ISTRI
I U DALMACIJI


Omladinska istraživačka akcija u SR Hrvatskoj, kao sastavni dio savezne
OMLADINSKE ISTRAŽIVAČKE AKCIJE »TOKOVI SKOJ--a 80« održana je
na području Zajednice općina Rijeka u Istri (Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč
i Pula.)


U SR Hrvatskoj ovu akciju mladih istraživača u 1980. god. organizirali su:
Organizacija mladih istraživača Zagreba, Gradska konferencija SSOH Zagreb, Republička
konferencija saveza socijalističke omladine Hrvatske, Konferencija saveza
socijalističke omladine Zajednica općine Rijeka i Općinske konferencije saveza
socijalističke omladine Hrvatske s područja na kojima s´u izvođeni pojedini znanstveno
istraživački programi. Suorganizatori ove akcije mladih istraživača bili
su razni OUR, društveno političke, društvene, kulturne, znanstvene i druge organizacije
i institucije zainteresirane za razvoj znanstveno-istraživačkog rada mladih.
Pokrovitelj ove akcije bio je dnevni list »VJESNIK« iz Zagreba.


»Mladi istraživači šumari«, studenti Šumarskog fakulteta u Zagrebu u 1980.
godini svoj rad posebno su usmjerili na pokusne sadnje ü ljetnom dijelu godine i
to na području Istre (Šumarija Buje) i u Dalmaciji »Šumsko gospodarstvo Zadar).


Na području ŠUMSKOG HORTIKULTURNOG GOSPODARSTVA »ISTRA
B U Z E T« a na području OOUR ŠUMARIJA BUJE, šumski predjel FRANČESKIJA,
mladi istraživači postavili su pokusnu plohu od 1 ha na kojoj su iskopali 1512
rupa i zasadili isto toliko sadnica (četiri vrste bora i dvije vrste čempresa). Ovaj
posao obavljen je za 10 dana, nakon čega se šumarska istraživačka grupa preselila
na područje ŠUMSKOG GOSPODARSTVA »ZADA R« u šumski predjel RAZANAC.
Na tom lokalitetu iskopano je 540 rupa i zasađeno isto toliko sadnica pet vrsta
borova i običnog čempresa.


Važno je napomenuti da su ovi radovi izvođeni u ljetu od 01. — 20. kolovoza
1980. god. Zbog toga i naslov akcije glasi »LJETNA SADNJA NA KRŠU«. Sadni
materijal osigurala je OOUR ŠUMARIJA »BUJE« i to sadnice uzgojene po sistemu
»PAPERPOT« u svom rasadniku.


Prema prvim opažanjima sadnja je uspjela, a detaljnije o samom radu i
uspjehu sadnje obavijestit ćemo naknadno.


Ante Tomašević