DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 50     <-- 50 -->        PDF

je društvene akcije kao i visinu i strukturu financijskih sredstava koje će osigurati
reprokompleks šumarstva i prerade drva, ostali sudionici Dogovora, te
iznos odgovarajuće participacije Republike.


4. Organizacije udruženog rada šumarstva trebale bi do 30 rujna 1980. godine
Šumarskom institutu dostaviti dinamiku pošumljavanja po godinama i vremenu
pošumljavanja (jesen, proljeće i ljeto).
5. Na osnovi dinamike pošumljavanja, Šumarski institut će provesti pedološko-
uzgojno-biljnohranidbena istraživanja i izraditi izvedbene projekte. Na temelju
dinamike pošumljavanja i provedenih istraživanja dobit će se ukupan
broj potrebnih sadnica po vrstama šumskog drveća, porijeklu, starosti i načinu
uzgoja.
6. Akcija pošumljavanja će se provoditi na jadranskom i kontinentalnom
području. Rasadničku proizvodnju i tehniku i tehnologiju podizanja kultura treba
organizirati na ova dva područja. Za nosioce rasadničke proizvodnje određuje
se Šumarski institut u Jastrebarskom (kontinentalni dio) uz suradnju sa šum.
gospodarstvima i Š. G. Buzet OOUR Šumarija Buje (jadranski dio). Pošumljavanja
u jadranskom području će se izvoditi uglavnom sadnicama proizvedenim u
kontejnerima, a u kontinentalnom području sadnicama proizvedenim na klasičan
način (presađenice, sadnice golog korijena) i u kontejnerima.
7. Za proizvodnju sadnica u kontejnerima u Šumarskom institutu Jastrebarsko,
organizacije udruženog rada u oblasti šumarstva (kontinentalni dio) udružit
će sredstva na osnovi investicionog programa za proizvodnju tih sadnica,
potrebne količine sadnica po vrstama i starosti. Udruživanje sredstava provest
će se na osnovi sporazuma. Šumarski institut Jastrebarsko i OOUR-a šumarstva
će odmah pristupiti organizaciji sabiranja ovogodišnjeg uroda sjemena listača
i četinjača u registriranim sjemenskim objektima.
8. U programu znanstvenoistraživačkog rada Instituta razdoblje 1981. do 1985.
godine uključiti istraživanja o kontejnerskom načinu proizvodnje sadnica četinjača
i listača, posebno hrasta i jasena.
9. Kao pripreme za realizaciju ove akcije u jesen ove godine, organizirat će
se jesenska pošumljavanja na području Korduna (Š. G. Karlovac), Istre i Zadra,
pod uvjetom da bude moguće organizirati omladinske radne brigade.
10. Ove zaključke dostaviti Republičkoj konferenciji SSRNH, Zagreb (10 primjeraka),
Konferenciji SSOH, Zagreb, Republičkom komitetu za poljoprivredu
i šumarstvo, Zagreb Općem udruženju Zagreb, Savezu inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, Šumarskom fakultetu, Zagreb, Šumarskom
institutu, svim organizacijama udruženog rada šumarstva SRH i Poslovnoj
zajednici šumarstva, Split.