DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ZAKLJUČCI SA SASTANKA ODRŽANOG 29. SRPNJA 1980. GODINE
U ŠUMARSKOM INSTITUTU JASTREBARSKO
O DRUŠTVENOJ AKCIJI POŠUMLJAVANJA


Dana 29. srpnja 1980. godine u gumarskom institutu u Jastrebarskom održan
je sastanak predstavnika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
Zagreb, Općeg udruženja šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb,
predstavnika šumskih gospodarstava, Šumarskog fakulteta Zagreb i Šumarskog
instituta Jastrebarsko, u vezi realizacije društvene akcije pošumljavanja.


Sastanak je održan na inicijativu Republičkog komiteta za poljoprivredu i
šumarstvo, Općeg udruženja Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske i Šumskog gospodarstva Karlovac, uz suglasnost i podršku
Republičke konferencije SSRNH. Na sastanku je podneseno uvodno izlaganje u
vezi priprema i organizacije rada za realizaciju akcije pošumljivanja. U raspravi
su sudjelovali drug Stevo Stanivuković , član Predsjedništva Rep. konferencije
SSRNH, inž. T. K r n j a k, pomoćnik predsjednika Komiteta za poljoprivredu
i šumarstvo, inž. Ante Mudrovčić , zamjenik tajnika Općeg udruženja,
prof, dr Branimir P r p i ć, predsjednik Saveza inženjera i tehničara i gotovo
svi prisutni, te su nakon toga doneseni ovi


ZAKLJUČCI


1. Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo u suradnji s Općim udruženjem
i Šumarskim institutom će izraditi anketu za evidenciju slobodnih površina
(bez obzira na vlasništvo) za društvenu akciju pošumljavanja. Anketa će
se dostaviti svim skupštinama općina u SRH i svim šumskim gospodarstvima.
Šumska gospodarstva će koti popunjavanja ove ankete pomoći općinama stručno,
kadrovski i po potrebi financijski.
2. Izvođenje pošumljavanja u ljetnim mjesecima provodit će se omladinskim
radnim brigadama uz dosadašnji način financiranja. Republička konferencija
SSRNH zajedno s Konferencijom SSOH će tokom jeseni, nakon prikupljenih
programa prići realizaciji ove akcije.
3. Republička konferencija SSRNH, Republički komitet za poljoprivredu i
šumarstvo i Opće udruženje šumarstva su nosioci izrade Društvenog dogovora
za osiguranje financijskih sredstava za realizaciju društvene akcije pošumljavanja.
Sudionici ovog Dogovora su pored Sabora SRH, Republičke konferencije
SSRNH, Konferencije SSOH, Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
Općeg udruženja šumarstva i prerade drva, Saveza inženjera i tehničara i
sve zainteresirane osnovne i radne organizacije udruženog rada. Ovaj dogovor
bi do kraja 1980. godine putem Izvršnog vijeća Sabora, trebala usvojiti sva vijeća
Sabora SRH. Uz Nacrt Dogovora je potrebno izraditi i program realizaci435