DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 48     <-- 48 -->        PDF

15. Budući da i dalje traje fluktuacija radne snage u šumarstvu, a posebice
radnika sjekača, potrebno je razmotriti mogućnost poboljšanja uvjeta njihova
života i rada.
16. Da je nužna samoupravna integracija znanstveno-istraživačkog rada u udruženi
rad šum sko-pre radi vačkog kompleksa. Kod toga je potrebno obaviti racionalnu
podjelu i povezivanje, te usklađeno programiranje znanstveno-istraživačklh
zadataka na svim razinama.
ZAKLJUČCI IZVRSNOG VIJEĆA SABORA


»Izvršno vijeće Sabora razmatralo je i prihvatilo izvještaj o radu šumarske i
lovne inspekcije SR Hrvatske za 1979. i prihvatilo ga uz ove zaključke:


S obzirom na stanje u toj oblasti — slaba organiziranost šumarske i lovne
inspekcije, ali i nezadovoljavajući materijalni i drugi uvjeti rada — treba izraditi
i usvojiti konkretan program mjera poboljšanja rada šumarsko-lovne inspekcije.
S tim u vezi obavezuju se sve općine i OOUR-i u oblasti poljoprivrede, šumarstva
i lovstva, da u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, poduzmu potrebne mjere
za poboljšanje uvjeta rada tih inspekcija.«


(Delegatski vjesnik Skupštine SFR Jugoslavije i


Sabora SR Hrvatske, god. VI, br. 149, 10. IX


1980, str. 6).