DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 46     <-- 46 -->        PDF

površina apsolutnog šumskog zemljišta s druge strane, potrebno je pristupiti
društvenoj akciji pošumljavanja.


Postoje sirovinske i druge potrebe da se godišnje pošumi od 1S.000 do 20.000
ha. Kako šumarstvo i prerada drva nisu u mogućnosti da sami osiguraju sredstva
za ova pošumljavanja, predlaže se, na temelju Ustava i člana 579. Zakona


o udruženom radu, da se zaključi Društveni dogovor o pošumljavanju neobraslih
šumskih površina u SRH. Osim udruženog rada iz šumsko-prerađivačkog kompleksa
potrebno je da se u ovaj Društveni dogovor uključe: Sabor SR Hrvatske,
Zajednice općina, Republičke samoupravne interesne zajednice za vodoprivredu,
Zajednice elektroprivrednih organizacija SRH, Republička konferencija
SSRN Hrvatske, Republička konferencija SSO Hrvatske, Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije drva Hrvatske i Opće udruženje šumarstva, prerade
drva i prometa Hrvatske i drugi.
Učesnici dogovora bi se obavezali da će ulaganjem rada i sredstava te ostalim
potrebnim radnjama u razdoblju od 1981—1985. godine pošumiti dogovorenu
površinu, a najmanje 75.000 ha.


Ako ne bi uspjelo osiguranje sredstava za pošumljavanje putem društvenog
dogovora predlaže se formiranje Fonda samoupravne privrede šumsko-prerađivačkog
kompleksa u kojemu bi učestvovali svi korisnici šumskog fonda (vodoprivreda,
elektroprivreda i dr.).


Akcija pošumljavanja treba započeti 1981. godine, a u smislu njena pokretanja
izabran je Republički odbor društvene akcije pošumljavanja.


6. Da se pristupi akciji samoupravnog sporazumjevanja između organizacija
udruženog rada šumarstva i prerade drva radi osiguranja sredstava za proširenu
biološku reprodukciju i izgradnju šumskih cesta, kao neophodnog preduvjeta
za osiguranje sirovine organizacijama koje prerađuju drvo, i to prvenstveno
između direktno zainteresiranih.
Obzirom na prekapacitiranost industrije za preradu drva u odnosu na mogućnosti
domaće sirovinske baze, međusobna poslovna suradnja i dohodovno
povezivanje šumarstva i industrije za preradu drva, predstavlja vrlo značajan i
aktualan zadatak. Stabilni međusobni odnosi mogu se zasnivati samo na zajedničkim
naporima u smislu unapređenja šumske proizvodnje te proširenju šumskog
fonda.


Na realizaciji zadataka za osiguranje trajnog i nesmetanog osiguranja sirovinama
prerade drva, udruženi rad šumarstva i prerade drva učinit će maksimalne
napore, pri čemu očekuje punu podršku šire društvene zajednice.


7. Da se podrži SAS o proizvodnji domaće opreme potrebne šumarstvu i suradnja
između industrije za proizvodnju te opreme s organizacijama udruženog
rada šumarstva. Ovu akciju će pokrenuti Opće udruženje šumarstva, prerade
drva i prometa Hrvatske stupanjem u vezu s odgovarajućim općim udruženjem
proizvođača opreme.
8. Za financiranje izgradnje šumskih cesta koje su uvjet otvaranja i iskorišćivanja
šuma te za podizanje plantaža i intenzivnih kultura šumskog drveća
potrebno je šumskoj privredi omogućiti dobivanje kredita pod povoljnim uvjetima
i uz dulji rok otplate (15 godina i 2% kamata).
432