DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 45     <-- 45 -->        PDF

TEKST ZAVRŠNOG DOKUMENTA SAVJETOVANJA OD 24. VI 1980. GOD.


Na Savjetovanju AKTUALNI PROBLEMI I SAMOUPRAVNI RAZVOJ ŠUMSKO-
PRERAĐIVAČKOG KOMPLEKSA SR HRVATSKE«, koje je održano 24. VI.
1980. g. u Zagrebu u organizaciji IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske, a
pod pokroviteljstvom RK SSRNH, donesem su slijedeći:


ZAKLJUČCI


1. Zbog ubrzanog razvoja industrije i urbanizacije naše Republike, sve više
dolazi do izražaja značenje šume kao općeg dobra od posebnog društvenog interesa,
a u posljednje vrijeme porasao je značaj šume kao izvora energije i sve decifitarnije
drvne sirovine.
Zbog općeg i sirovinsko-energetskog značenja šumu treba posebno definirati,
kako u sistemskim mjerama tako i u srednjoročnim i dugoročnim planovima
razvoja SRH.
Ovo bi trebalo doći do izražaja i u osnovama društvenog plana Jugoslavije
za razvoj oblasti sirovina u razdoblju 1981—1985. godine u kojemu se šumarstvo
tretira kao sirovinska grana od posebnog društvenog interesa. Ovaj interes je
potrebno definirati u novom srednjoročnom planu.


2. Da se prihvati prijedlog udruženog rada šumarstva i prerade drva prema
kojemu treba, na temelju važećeg Zakona o šumama, donijeti po hitnom postupku
Zakon o sredstvima za reprodukciju šuma za postojeća šumska gospodarstva,
što je od velikog značaja za sređivanje odnosa unutar šumsko-gospodarskih organizacija
i osiguranja sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma.
3. Da se pokrene postupak izmjene i dopuna Zakona o šumama radi potpunijeg
reguliranja cjelokupnih odnosa u šumarstvu, a posebno zbog:
— osiguranja nužno potrebnog dijela sredstava za proširenu biološku reprodukciju,


— utvrđivanja dijela dohotka koji je rezultat izuzetno povoljnih prirodnih
i drugih izuzetno povoljnih uvjeta rada,
— uspostavljanja normalnog gospodarenja u privatnim šumama uz njihovo
uključivanje u društvenu plansku proizvodnju,
— uspostavljanja odgovarajućih uvjeta za organiziranje i financiranje zaštite
i unapređenja šuma na kršu.
4. Da se energično inzistira na striktnom sprovođenju odredaba važećeg Zakona
o šumama, kako se ne bi umanjio potencijal šume kao prirodnog resursa.
5. S obzirom na potrebe za drvnom sirovinom i energijom te povećanim interesom
za opće korisne funkcije šume s jedne strane i velikih neiskorišćenih
431