DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 73     <-- 73 -->        PDF

akademije znanosti i umjetnosti, osnovan Savjet za daljinska istraživanja
i fotointerpretaciju. Savjet ima zadatak da unapređuje stručna
i naučna istraživanja i radove koji primjenjuju tehnološka dostignuća daljinskih
istraživanja. Isto tako Savjet koordinira i obavještava o avionskim snimanjima
pojedinih teritorija radi multidisciplinarnog korištenja fotomaterijala,
zatim potiče zajednička dogovaranja i unapređuje rada, organizira susrete i savjetovanja
korisnika ovih metoda i izdaje periodični informativni bilten.


Prvo savjetovanje o integralnoj fotointerpretaciji u Zagrebu, maja ove godine,
otvorio je profesor dr. inž. šumarstva i geodezije Z. TOMAŠEGOVIĆ sa
Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Prisutne, učesnike pozdravio je akademik profesor
Ivan JURKOVIĆ, iz Zagreba.


Program savjetovanja sačinjavali su sledeći referati: »Fotointerpretacija i
tehnologija snimanja« (Ing. S, Štambuk, Zagreb), zatim »Primjena daljinskih istraživanja
i fotointerpretacija u pedologiji« (prof. Dr. Zoltan Racz i saradnici),
te referat »Integralna fotointerpretacija u geologiji i drugim geoznanostima« od
dr. M. Oluića iz Zagreba.


Od posebnog interesa je referat profesora dr. inž. i inž. Z. Tomašegovića:
»Fotointerpretacija sa šumarske tačke gledanja«, kao i referat dr. Krunoslava
Šmita (Zagreb): »Integralna fotointerpretacija u inženjerstvu i prostornom planiranju
«.


Rezultate danas već šire primjene metoda fotogrametrije, prikazao je referat
dr. A. Fabera iz Zagreba, o korištenju aerosnimaka u arheologiji, kao i referat
dr. S. Alfirevića i dr M. Gačića iz Splita, o mogućnostima i značenju daljinskih
istraživanja i fotointerpretacije u oceanografskim istraživanjima Jadrana.


Posle završnog izlaganja referata, diskusije i predloga, zaključeno je, među
ostalim, da se primjena suvremenih tehnika fotogrametrije nastavi i proširi, kako
bi se time ubrzalo prenošenje dobivenih rezultata u svakodnevnu praksu.


Dr. Inž. Mirjana Kallnić