DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRVO SAVJETOVANJE O INTEGRALNOJ FOTOINTERPRETACIJI
U ZAGREBU


U okviru Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb, održano je
mjeseca maja 1980. godine Prvo savjetovanje o integralnoj fotointerpretaciji. ´i
obzirom da su ovim savjetovanjem okupljeni prvi put izvođači i korisnici metoda
daljinskih istraživanja, teledetekcije, odnosno fotogrametrij e i fotointerpretacije,
ono je od posebnog interesa za nas šumare i pedaloge


Primjena fotogrametrije u izradi topografskih karata, zatim katastarskih i
šumarskih nacrta i osnova, te planova za tehničke svrhe, za trasiranje saobraćaj nica,
kao i za mnoge druge radove, vrlo je značajna. Isto tako, primjena fotogrametrije
ili interpretacije danas je neophodna pri gotovo svim, a posebno pri
specijaliziranim, radovima u šumarstvu, geologiji, pedologiji, geografiji, urbanizmu.
To je, među ostalim, i zbog toga što fotogrametriju, kao jedan od načina
mjerenja, odlikuje brzina, pouzdanost i ekonomičnost.


Od vremena kada je dobivena prva aerosminka, pred oko 125 godina, fotogrametrija,
u početku dakako terestrička odnosno geofotogrametrija, a kasnije —
ostvarenjem snimaka iz letećih agregata, aerofotogrametrija, razvila se u svoju
savršeniju varijantu, u stereofotogrametriju. Konstrukcijom i uzletanjem prvog
zemljinog satelita »Sputnika« 1957. godine, osnovana je orbitalna odnosno
satelitska fotogrametrija. Brzim razvojem nauke i tehnike, u primjeni je već i
toplinska fotoregistracija (skanerima) pojedinih dijelova površine Zemlje, odnosno
odabranih područja istraživanja, terena ili objekata. Veoma je značajna
i radarska registracija Zemlje, odnosno terena, kojom dobivamo izvanrednu sliku
reljefa, na pr. u sitnijim mjerilima 1:200000, kao i fotogrametrija multispektralne
ili mikrotalasne registracije skanerima i kamerama sa više objektiva. Prema
tome, ovom već danas svestranom i širokom primjenom fotografije moguća
su, kako je spomenuto, brža, ali i potpunija istraživanja u svim naučnim i stručnim
disciplinama.


Dosadašnjom primjenom fotogrametrije i fotointerpretacije u .´.´imarstvu, u
pedologiji i geologiji naše zemlje (Z. TOMAŠEGOVIĆ, 1949, 1950, 1961, ..; M.
DIMITRIJEVIĆ, 1958; M. KALINIC, 1961, 1978; I. JURAS, 1963, i drugi) stečena
su znatna iskustva u radu, a tokom vremena prispjeli su i mlađi stručnjaci, jer
je fotogrametrija obligatan predmet Šumarskog fakulteta, Geodetskog i Geološko-
rudarskog-naftnog fakulteta u Zagrebu i Ljubljani. Instrumentarij, aparature
i ostala oprema za radove je također zadovoljavajuće. Međutim, sve veće potrebe
i mogućnosti primjene metoda i rezultata daljinskih istraživanja i fotointerpretacije
u mnogim naučnim i stručnim područjima, zahtjevaju danas, izuzetan
pristup i stalne međusobne kontakte stručnjaka specijalista koji koriste ove
discipline. Stoga je u Zagrebu, početkom 1979., godine, u okviru Jugoslavenske
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 73     <-- 73 -->        PDF

akademije znanosti i umjetnosti, osnovan Savjet za daljinska istraživanja
i fotointerpretaciju. Savjet ima zadatak da unapređuje stručna
i naučna istraživanja i radove koji primjenjuju tehnološka dostignuća daljinskih
istraživanja. Isto tako Savjet koordinira i obavještava o avionskim snimanjima
pojedinih teritorija radi multidisciplinarnog korištenja fotomaterijala,
zatim potiče zajednička dogovaranja i unapređuje rada, organizira susrete i savjetovanja
korisnika ovih metoda i izdaje periodični informativni bilten.


Prvo savjetovanje o integralnoj fotointerpretaciji u Zagrebu, maja ove godine,
otvorio je profesor dr. inž. šumarstva i geodezije Z. TOMAŠEGOVIĆ sa
Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Prisutne, učesnike pozdravio je akademik profesor
Ivan JURKOVIĆ, iz Zagreba.


Program savjetovanja sačinjavali su sledeći referati: »Fotointerpretacija i
tehnologija snimanja« (Ing. S, Štambuk, Zagreb), zatim »Primjena daljinskih istraživanja
i fotointerpretacija u pedologiji« (prof. Dr. Zoltan Racz i saradnici),
te referat »Integralna fotointerpretacija u geologiji i drugim geoznanostima« od
dr. M. Oluića iz Zagreba.


Od posebnog interesa je referat profesora dr. inž. i inž. Z. Tomašegovića:
»Fotointerpretacija sa šumarske tačke gledanja«, kao i referat dr. Krunoslava
Šmita (Zagreb): »Integralna fotointerpretacija u inženjerstvu i prostornom planiranju
«.


Rezultate danas već šire primjene metoda fotogrametrije, prikazao je referat
dr. A. Fabera iz Zagreba, o korištenju aerosnimaka u arheologiji, kao i referat
dr. S. Alfirevića i dr M. Gačića iz Splita, o mogućnostima i značenju daljinskih
istraživanja i fotointerpretacije u oceanografskim istraživanjima Jadrana.


Posle završnog izlaganja referata, diskusije i predloga, zaključeno je, među
ostalim, da se primjena suvremenih tehnika fotogrametrije nastavi i proširi, kako
bi se time ubrzalo prenošenje dobivenih rezultata u svakodnevnu praksu.


Dr. Inž. Mirjana Kallnić