DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRVO SAVJETOVANJE O INTEGRALNOJ FOTOINTERPRETACIJI
U ZAGREBU


U okviru Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb, održano je
mjeseca maja 1980. godine Prvo savjetovanje o integralnoj fotointerpretaciji. ´i
obzirom da su ovim savjetovanjem okupljeni prvi put izvođači i korisnici metoda
daljinskih istraživanja, teledetekcije, odnosno fotogrametrij e i fotointerpretacije,
ono je od posebnog interesa za nas šumare i pedaloge


Primjena fotogrametrije u izradi topografskih karata, zatim katastarskih i
šumarskih nacrta i osnova, te planova za tehničke svrhe, za trasiranje saobraćaj nica,
kao i za mnoge druge radove, vrlo je značajna. Isto tako, primjena fotogrametrije
ili interpretacije danas je neophodna pri gotovo svim, a posebno pri
specijaliziranim, radovima u šumarstvu, geologiji, pedologiji, geografiji, urbanizmu.
To je, među ostalim, i zbog toga što fotogrametriju, kao jedan od načina
mjerenja, odlikuje brzina, pouzdanost i ekonomičnost.


Od vremena kada je dobivena prva aerosminka, pred oko 125 godina, fotogrametrija,
u početku dakako terestrička odnosno geofotogrametrija, a kasnije —
ostvarenjem snimaka iz letećih agregata, aerofotogrametrija, razvila se u svoju
savršeniju varijantu, u stereofotogrametriju. Konstrukcijom i uzletanjem prvog
zemljinog satelita »Sputnika« 1957. godine, osnovana je orbitalna odnosno
satelitska fotogrametrija. Brzim razvojem nauke i tehnike, u primjeni je već i
toplinska fotoregistracija (skanerima) pojedinih dijelova površine Zemlje, odnosno
odabranih područja istraživanja, terena ili objekata. Veoma je značajna
i radarska registracija Zemlje, odnosno terena, kojom dobivamo izvanrednu sliku
reljefa, na pr. u sitnijim mjerilima 1:200000, kao i fotogrametrija multispektralne
ili mikrotalasne registracije skanerima i kamerama sa više objektiva. Prema
tome, ovom već danas svestranom i širokom primjenom fotografije moguća
su, kako je spomenuto, brža, ali i potpunija istraživanja u svim naučnim i stručnim
disciplinama.


Dosadašnjom primjenom fotogrametrije i fotointerpretacije u .´.´imarstvu, u
pedologiji i geologiji naše zemlje (Z. TOMAŠEGOVIĆ, 1949, 1950, 1961, ..; M.
DIMITRIJEVIĆ, 1958; M. KALINIC, 1961, 1978; I. JURAS, 1963, i drugi) stečena
su znatna iskustva u radu, a tokom vremena prispjeli su i mlađi stručnjaci, jer
je fotogrametrija obligatan predmet Šumarskog fakulteta, Geodetskog i Geološko-
rudarskog-naftnog fakulteta u Zagrebu i Ljubljani. Instrumentarij, aparature
i ostala oprema za radove je također zadovoljavajuće. Međutim, sve veće potrebe
i mogućnosti primjene metoda i rezultata daljinskih istraživanja i fotointerpretacije
u mnogim naučnim i stručnim područjima, zahtjevaju danas, izuzetan
pristup i stalne međusobne kontakte stručnjaka specijalista koji koriste ove
discipline. Stoga je u Zagrebu, početkom 1979., godine, u okviru Jugoslavenske