DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Mikulići — Bačun — Markuševac prema Bidrovcu i Čučerju zapremaju tla
rendzine na miocenskim vapnencima iznad kojih se protežu od Trnave do
Vidovca na kotu Rog smeđe kisela tla na pjescima i ilovine. sve do kote
696 m u šumi Gmajna.


U okolišu Tepčina vrha (kote 642 ra), Podjezero (kote 421 m) manju
površinu zaprema smeđe kiselo tlo na škriljevcima, brusilovcima i pješčenjacima.
Oko 545 m (Lipnjaki) i kote 514 m (Hrenovkoč) razvila se podzolasto
smeđa tla na miocenskim vapnencima a južno od ovog područja i
zapadno od Pustodola i Selnice i kote 304 m pa sve do kote 370 m. Selovca
nalaze se smeđa karbonatna tla u laporima.


Podzolasto-pseudoglejna umjereno i jako izražena obronačka tla zapremaju
obronke öko naselja D. Bistra — Oborovo — Borova — Galekovići,
te oko naselja Selnice — Borovec — Kraljev vrh i obronke Pustodola —
Selnice — Milekovo sve do D. Stubice.


Na Medvednici prevladavaju osrednje duboka i duboka tla, dok su
plitka tla (rendzine i rankeri) slabije zastupana, uglavnom na strmim kosinama
i po hrptovima južne i jugozapadne ekspozicje. Aluvijalna tla nalaze
se samo u dolinama rijeka Krapine i Save, a u nižim dolinama potoka ova
prelaze u aluvijalno-deluvijalna.


Hidrološke karakteristike


Reljef, konfiguracija terena, geološki sastav i klima uvjetuju, da Medvednica
obiluje izvorima, vodotocima i potocima, koji se ulijevaju u rijeke
Krapina, Lonja i, s južne strane, neposredno u Savu. Pored hladnih izvora
s pitkom vodom ima i toplih — ljekovitih (kod Podsuseda) i slanih (Slani
potok).


Podaci meteoroloških stanica Stubička gora (kota 620 m), Kraljičin
zdenac (kota 525 m), Sljeme (kota 999 m) i Zagreb — Grič (kota 157 m),
koje je obradio KIRIGIN (12), nameću sljedeće zaključke:


— maksimalna mjesečna količina oborina pada u lipnju, šio izaziva
najveći dotok u vodotoke i kanalizaciju, sporedni maksimum pada u XI
mjesecu, a izraziti mjesečni minimum u II i III mjesecu;
— u prosjeku na vrhu Medvednice padne 450 mm oborina više nego
na području cijele Medvednice, a to je opet više od polovine godišnjih oborina
Zagreb — Grič. Jači porast oborina očituje se već od 500 m nadmorske
visine;
— najveća godišnja količina oborina na Medvednici zabilježena je 1959.
god.: Sljeme 1840 mm, Stubička gora 1492 mm, Zagreb — Grič 1136 mm;
najniže godišnje količine oborina bile su ispod 1000 mm i to Sljeme 856 mm,
Stubička gora 827 mm i Zagreb — Grič 581 mm.
Ovi podaci o oborinama na području Medvednice upućuju, da grad Zagreb
ima izdašno oborinsko područje. Ako uzmemo u račun samo južnu
stranu Medvednice s cea 8500 ha šuma proizlazi, da uz maksimum oborina
od 145 mm/m- (u VI mjesecu) padne ukupno 12,325.000 m:i vode, a uz minimum
(u III mjesecu), kada oborine iznose 67 mm/m2, količina vode iznosi
5,695.000 m3. Ako površinski dotiče u vodotoke 40% oborina, to se u VI


:i :i


mjesecu slijeva u potoke 4,930.000 m, a u III 2,278.000 m. Te vode otiču
u Savu dijelom otvorenim potocima, a dijelom gradskom kanalizacijom´.


30!