DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 50     <-- 50 -->        PDF

finding fir on six localities. It has been found on heights of 1300 and 2000 m above
the sea-leler and on grounds of different geological composition. From the phytocel´lular
point of view this area belongs to Fagetum montanum Ehm 1965. One
locality (Tri šiljka) is characterized by one single fir tree, wherreas other localities
have them in groups of the same kind or together with beeches. Most trees
bear believes that fir existed on Jablanica in the past, but it was destroyed by
wood-cutting and fire (in order to free space for pastures).


(Rukopis primljen juna 1978. god.)


OBJAVLJENO JE U ŠUMARSKOM LISTU


Šumarski list 1934. godine sadrži obilan materijal o šumarstvu Makedonije i
to u br. 4—6, 10. i 12.


Br. 4—6 na 184 stranice donosi 25 radova, jer je to »SPOMENICA izdana povodom
dvadeset-godišnjice šumarstva Južne Srbije«. Najveći broj radova odnosi se
na pošumljavanje (8), manji broj na iskorišćivanje (5), a obrađeno je i uređivanje
šuma, uređenje bujica, ograničavanje šuma te »Ugovor o prodaji šume Lopušnik«
(na ograncima planine Bistre između Lazarpolja i Kičeva). Od pošumljavanja opisani
su uspjesi pokusnog polja »Zajčev rid« (kod sela Zlokućana nedaleko Skopja),
kod Kičeva (»Krušino« i »Krasta-Ilinica«) i druga.


U br. 10. i 12. nalazi se prikaz Drag. S. Pe tro vica »O šumskom drveću u
Južnoj Srbiji« i to u br. 10. četinjače, a u br. 12. listače. »Ta opažanja potiču uglavnom
od putovanja (1928. i 1929. god.) sa g. Hansom Emom, sada savetnikom
Direkcije šuma u Skoplju, u komisiji za proučavanje J. Srbije, ali također od drugih
putovanja« (str. 457). Zapravo je obrađeno rasprostranjenje vrsta (stablašica i
grmašica) ne samo na području SR Makedonije nego i SAP Kosovo te dijelova SR
Crne Gore (od Plava do Plevalja) i SR Srbije (potez Novi Pazar — Priboj). Petrović
navodi i narodna imena, koja su različita u pojedinim krajevima, pa jelu naziva:
ju: m u r o m u Berovu, čamom (turska riječ) u Belasici (Strumica) i je li kom
(u Selcu pod Sarom), a njene šišarice, kao i drugih četinara, k u ž 1 j i k o m (str.
460).