DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Svi autori se slažu da je prva i najvažnija mjera u cilju jačanja i unapređivanja
opće-korisnih funkcija šuma osnivanje fondova za pošumljavanje,
melioraciju degradiranih šuma i šikara, za njihovo održavanje, njegu
i obnovu, u koje bi pored šumarstva trebalo obavezno unositi odgovarajuća
sredstva i turističko-privredne organizacije, zaštićeni privredni objekti,
zdravstvo, budžeti općina i republike, vodoprivreda, elektroprivreda,
poljoprivreda i dr. — dakle svi koji direktno ili indirektno imaju koristi
od šuma. Ovi fondovi formirali bi se na nivou općina, regija i republike
već prema stvarnoj potrebi pojedinih područja, a da bi u smislu čl. 1—3.
Zakona o šumama »šume postale dobro od općeg interesa i uživale posebnu
društvenu zaštitu«, jer to danas — šumarske organizacije, koje gospodare
tim šumama kao privredne organizacije iz vlastitih sredstava ni u
kom slučaju ne mogu izvršavati.


LITERATURA


1.
Anić, M.: Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori (dizertacija), Glasnik za šumske
pokuse br. 7, Zagreb 1940.
2.
Anić, M.: Smjernice za uzgojni tretman šumskih sastojina Medvednice na
bazi fitocenoloških elemenata, ekspertiza, 1963. god.
3.
B ado vi nac, Z.: Uvod u problematiku zelenih površina, ekspertiza, 1963.
god.
4.
B a d o v i n a c, Z.: Medvednica u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, Priroda,
1969, br. 4.
5.
Car, Z.: Osnova zaštite životinjskog svijeta u Izletištu Medvednica, ekspertiza,
1973. god.
6.
Ernv , R.: Gospodarska osnova za g.j. »Sljeme«, Šumarski list, 1908, br. 6 i
1910. br. 10.
7.
Ettinger , J.: Budućnost šuma Zagrebačke gore, Šumarski list, 1886, br. 2.
8.
G u š i ć, B.: Medvednica, Planinarski vodič Zagreb, 1924.
9.
Gušić , B.: Zaštita prirode Medvednice, Naše planine, 1972. br. 9—10.
10.
Kern , A.: Osvrt na Ernv-ovu gospodarsku osnovu za g.j. »Sljeme«, Šumarski
list. 1909, br. 5.
11.
K e v o, R.: Zaštita šuma i izlučivanje rezervata, Ekspertiza, 1963. god.
12.
Kirigin , B.: Prikaz klimatskih prilika Medvednice za period 1946—1959.
god., Meteorološki zavod Hrvatske, 1963.
13.
Klepac , D.: Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju Medvednice,
ekspertiza, 1963. god.
14.
Klepac , D.: Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju šuma Medvednice,
Šumarski list. 1940, br. 1—2.
15.
Maj e r, D.: Osnova gospodarenja sa sumama Medvednice /a razdoblje
1956—1976. godine, Sekcija za uređivanje šuma Zagreb,
16.
Ma r kov i ć, S.: Medvednica kao rekreativno područje Zagreba, Biro za
turističko-ugostiteljsku izgradnju u Zagrebu.
17.
N e n a d i ć, Đ.: Gospodarska osnova g.j. »Markuševačka gora«, dovršeno 1911´
12. god.
18.
Poljak , Ž.: Planine Hrvatske, planinarsko-turistički vodič, Zagreb. 1974.
19.
Raus , Đ.: Prostorni plan Zagrebačke "regije — fitoccnološke osobine, Zagreb,
1973.
20.
Strin e ka, M.: Uspinjanje jele u Zagrebačkoj gori i njena staništa, Šumarski
list, 1929, br. 8.