DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 41     <-- 41 -->        PDF

strala na zapadnom dijelu (nastavno na rezervat šumske vegetacije Babji
zub — Ponikve) i Lipa — Rog na istočnom dijelu (sva tri na južnoj strani
Medvednice).


Medvednica obiluje i geomorfološkim oblicima — spomenicima prirode.
Tako je registrirano 11 izoliranih stijena, i 40 speleoloških objekata od kojih
je najveća pećina Veternica (do sada je istraženo ukupno 5300 m kanala,
od čega dužina glavnog iznosi 1 510 m). U spomenike prirode ubrajaju se
i 4 vrela (među kojima i poznati Kraljičin zdenac) te slap Sopot.


Pod posebnom zaštitom na Medvednici su i biljke, koje su zaštićene i
na ostalim dijelovima SR Hrvatske. To su: božikovina, širokolisna veprina,
lovorasti likovac, obična tisa, alpski jaglac, kavkasti divokozjak, planinski
božur, crveni i kranjski liljan. Pored ovih služba zaštite prirode radi na
posebnoj zaštiti i niza drugi biljaka, posebno prizemnica.


Ss. 6. Uređenje podsljemenskih potoka početo je početkom ovog stoljeća.
Zadržane vode između pregrada ili »spora«, kako ih nazivaju Šestinčani,
korišćene su za kupanje i za pranje rublja i to ne samo vlastitog nego igrađana Zagreba sve do drugog svjetskog rata (Šestinske pralje).