DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Iz ovog upoređenja može se zaključiti da je gospodarenje šumama dijela
gosp. jedinice »Sljeme« u posljednjih 73 god. bilo zadovoljavajuće, jer je
dobna struktura povoljnija u korist starih sastojina, drvna masa veća za
66%, a prirast za 64%..


b) Gospodarska jedinica »Markuševačka gora«


Stanje površina po dobnim razredima (I—VII) prikazano je u tabl. 9.


Tabl. 9.


Dob ni razred


Stanje I II III IV V VI VII Svega
god. ha
1911. 31,39 169,74 166,72 101,02 223,44 162,33 — 854,64
1976. 51,44 80,32 333,97 70,39 185,41 85,06 34,13 840,72


Nadalje, 1911. god. iskazano je 5,41 ha čistina, a 1976. samo 2,78 ha.


Stanje drvne mase 1911/12. godine bilo je 283 228 m3 (327 m3 po ha)
a prirast 2.8 m3/ha, a 1976. god. drvna masa iznosila je 190 452 m3 (226
m3 po ha) a prirast 7,5 m"ha.


Uspoređujući podatke iz navedenih godina vidi se:


— da je ukupno obrasla površina manja za 13,92 ili za 1,6%,, a čistina
je manje za 2,63 ha, koje razlike mogu biti i posljedice nove izmjere
izvršene posljednjih godina;
— da je ukupna drvna zaliha manja za 92.776 m:| ili 32*Vo što je rezultat
znatnih sječa Prvostolnog kaptola iza I svjetskog rata;
— da je prirast znatno povećan tj. od 2,8 m3 po ha povišen na 4,5 m3
po ha ili za 63*/»;
— da je dobna struktura nepovoljnija odnosno da su mlade sastojine
I/II dobnog razreda bile 1911/12. g. zastupane sa 201,13 ha a 1976. g. sa
131,76 ha, te da su sastojine III/IV dobnog razreda 1911/12. g. bile zastupljene
sa 270,74 ha i 1976. g. sa 404,36 ha, a sastojine V/VII dobnog
razreda 1911/12. g. sa 385,77 ha a 1976. g. samo sa 304,60 ha;
— da je učešće pojedinih vrsta drveća bilo — 1911/12. g. — bukva
72%, hrast 5% OTL 3D/0 i jela 20%, a 1976. g. bukva 59"/o, hrast 412%, jela 25"/o. Prema tome, učešće bukve opalo je za 13"/», hrasta za 1%,
OTL povišeno za 9% a jele (smreke) za 5°/o.