DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 37     <-- 37 -->        PDF

USPOREĐENJE STANJA SASTOJINA PREMA PRVIM
GOSPODARSKIM OSNOVAMA I OSNOVI IZ 1975/76.


Uspoređenje stanja sastojina prema prvim gospodarskim osnovama i
osnovi iz 1975/76. godine moguće je za neke dijelove šume Medvednice.
To su za matični posjed grada Zagreba odnosno dijela medvedničkih šuma
za koji je izrađena osnova 1903. godine (g. j . »Sljeme«) i za dio, kojeg
je vlasnik bio Prvostolni kaptol Zagrebački tj. prema osnovi iz 1911/12. god.
odnosno g. j . »Markuševačka gora«. Za šume ostalih šumoposjeđnika, pa
ni za šume zemljišnih zajednica stariji podaci nisu poznati.


a) Gospodarska jedinica »Sljeme«


Stanje površina po dobnim razredima (I — VII) prikazano je u tabl. 8.


Tabl. 8.


Dob ni razred


Stanje I II III IV V VI VII Svega
god. ha


1903. 6,14 230,61 100,69 100,08 13,4 — — 450,66


1976. 12,25 60,43 9,20 13,84 132,51 211,99 14,01 454,23


*»fc.


Čistina nije bilo ni 1903. ni 1976. god.
Stanje drvne mase 1903. godine iskazano je sa 108 571 m3 (127 m3 po
ha) s prirastom od 4,0 m3/ha, a 1976. sa 165 563 m3 (365 m3 po ha) s prirastom
od 6,2 m°/ha.
Uspoređujći podatke iz navedenih godina vidi se:


— da je ukupna površina šuma veća za 3,57 ha ili za 0,8%, što je zanemarivo
s obzirom na razliku od 73 godine između ovih osnova;
— da je drvna masa porasla za 238 m3/ha ili za 66%, a prirast za
2,2 ms/ha ili za 64%;
— da je mladih sastojina I/II dobnog razreda, 1903. g. previše tj 236,75
ha ili 52´%i ukupne površine, a 1976. god. samo 72,68 ha ili 16%>;
— da su srednjodobne sastojine, III/IV dobnog razreda, bile zastupane
1903. god. sa 200,77 ha ili sa 44%, a 1976. god. sa samo 23,4 ha ili 5% ukupne
površine;
— da su dozrijevajuće i zrele sastojine, V/VII dobnog razreda, 1903. g.
bile zastupane sa samo 13,4 ha ili 4%>, a 1976. god. sa 358,51 ha ili 79°/o ukupne
površine.
Učešće pojedinih vrsta drveća u drvnoj masi bilo je:
1903. g. — bukva 78%, a 1976. g. 69%, dakle manje za 9%
1903. g. — hrast/kesten 10%, a 1976. g. 8%, dakle manje za 2%
1903. g. — jela 12%, a 1976. g. 16%, dakle više za 4%
1903. g. — OTL/ML —, a 1976. g. 7%>, dakle više za 7°/».


331