DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Na osnovu zonske podjele društvenih šuma na Medvednici izrađena je
nova uređajna osnova s važnošću od 1967. do 1976. god., koju je Skupština
grada Zagreba odobrila 10. III 1969. god. (pod br. 04—353/5 — 1968), time,
da se 1976. godine izvrši njena revizija. Za korišćenje drvne mase — sječe
određeno je:


1. u specijalnim rezervatima sječi se može samo uz prethodnu doznaku
stabala u suglasnog Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu,
2. u užoj i široj rekreacionoj zoni propisan je tzv. »rekreacion i
etat« , koji može iznositi:
— u užoj 10 152 m3 glavnog i 4 909 ms prethodnog ili svega 15 061 m3
prihoda, a
— u široj 8 653 m3 glavnog i 4 409 m3 prethodnog ili svega 13 062 m3
prihoda. Prema tome ukupni godišnji etat određen je s 28 123 m3 drvne
mase odnosno s 2,1% drvnog fonda (koji je iznosio 1 308 389 m3) a 85%
prirasta (koji je utvrđen s 33.069 m3). Međutim u tom desetljeću godišnje
je prosječno sječeno samo 27 161 m3 ili 96% planiranog (i mogućeg).
Gospodarska osnova odredila je, dakako, i šumsko-uzgojn e radove
. U toku desetljeća 1967 — 1976. plan tih radova ostvaren je sa:


Tabl. 4


Vrst radova planirano izvršeno Napomena
hektara %


Pošumljavanja
Popunjavanje
89,49
63,20
115,60
12,70
140
20
Ukupna
površina
Očetinjavanje
Njega sastojina
24,00
196,96
53,15
684,75
220
347
po gosp.
osnovi
7 815,68 ha
Čišćenje 2027,60 1765,90 87


Ukupno 2391,25 2632.10 110


Plan popunjavanja izvršen je samo s 20%, jer je prirodno pomlađivanje
bilo dobro, pa nije trebalo posječene površine popunjavati. Manja površina
čišćenja vjerojano je rezultat računanja i nekih površina predviđenih za
čišćenje kao površine njega sastojine.


Redovna revizija gospodarske osnove obavljena je 1975/76. godine. Ukupna
drvna masa od 1961. godine, kada su obavljeni terenski radovi za prethodnu
osnovu, povećala se za 30%, kako to, ukupno i po vrstama drveća,
pokazuju podaci u tabl. 4.


Dobna struktura 1961. i 1975/76. god. po površini prakazana je na grafikonima
3. i 4., a po površini i po masi u tabl 6.