DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 30     <-- 30 -->        PDF

-privrednu organizaciju »Šumsko gospodarstvo Zagreb«. Gosp. jedinica »Gora
« i dalje ostaje u Šumariji D. Stubica. Tri godine kasnije upravnom odlukom
Skupštine grada Zagreba Medvednica je proglašena »IZLETIŠTEM«
(SI. glasnik br. 8/63) i obavezalo Šumarije na takvo gospodarenje u kojem
se ima ostvariti svrha koja je uvjetovala, da se šume proglase izletištem.
Iste godine Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu rješenjem br.
56/13-1963. od 10. XII 1963. god. određene šumske predjele, njih 8, u ukupnoj
površini od 974,77 ha proglašju SPECIJALNIM REZERVATIMA ŠUMSKE
VEGETACIJE i time ih isključuje iz svakog gospodarskog zahvata.


Kako je upravnom odlukom 1963. god. (SI. gl. br. 8/63) šuma na Medvednici
proglašena »izletištem « i osnovana posebna Komisija za unapređenje
područja za rekreaciju stanovništva grada Zagreba s određenim zadacima
i ovlaštenjima i kako je organe upravljanja (Šumsko gospodarstvo Zagreb
sa Šumarijama Zagreb i D. Stubica) obavezalo na gospodarenje sa šumama
u skladu s namjenom izletišta, to je Šumsko gospodarstvo iste godine
predložilo razgraničenje šuma u tri zone. Te zone su:


1. područje specijalni rezervati šumske vegetacije u smislu odredaba
Zakona o zaštiti prirode,
2. područje uže rekreacione zone i
3. područje šire rekreacione zone.
-J-2SoiCct.
2.C0O


/ftco


/.6ov


_


/2oo


/.ooo
ZOl3,™ s&&.™
Soo
/3S3,rt> /S9<*v
6oo


4oo


7^3, **>
2oo črfa*


\


PT" vi. t-<^°& foxyreS


Graf. 4. Odnos površina po dobnim razredima društvenih šuma


1975/76. godine.