DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 29     <-- 29 -->        PDF

90 m-Vha od Mark, gora i prirastom od 4869 m3 ili 2,3 rrrVha. Godišnji etat
glavnog prihoda bio je određen s 3353 m3 ili 1,7%> od drvnog fonda i 68*/o
od prirasta.


Struktura sastojina po vrsti drveća i po gospodarskim jedinicama prikazana
je u tabl. 3. (str. 318)


na
2.0UV
J.SOO
9
-&i& «2o
/Z3
/. 252&Z
/.H-OO
jOoo
jBB^ev J?SiS,600
/232 JfOO
X L
2&2,´
{L
4&9,´>-c>
J7 F-t*.
&Og,cro
W JL c/oirc/X)´cir/


Graf. 3. Odnos površina po dobnim razredima društvenih šuma.
1960/62. godine


Odlukom Narodnog odbora grada Zagreba od 19. II 1954. »Službeni
glasnik NOG Zagreba br. 9/1954) šume Medvednice proglašene su park šumo
m i utvrđena je svrha i cilj gospodarenja u njima. Za gospodarenje
sa šumama na južnoj i zapadnoj strani osnovana je uprava »SLJEME«
kao ustanova sa samostalnim financiranjem, a sjeverna strana odnosno
gosp. jedinica »Gora« dodijeljena je Šumariji u D. Stubici. Iste godine
osnovan je i ODBOR ZA PARK-ŠUME kao organ Savjeta za komunalne
poslove grada (SI. glasnik br. 9/54). Do donošenja redovne gospodarske
osnove gospodarenja će se vršiti prema naprijed navedenim dugoročnim
osnovama sječa. Od ekonomskog iskorišćivanja zaključkom Savjeta za komunalne
poslove NOG Zagreba od 17. X 1954. god. oko 1 100 ha najmarkantnijih
i najznačajniijh sastojina proglašeno je rezervatnim površinama u samoj
park-šumi. Za bilo koji zahvat u rezervatnim površinama bila je potrebna
suglasnost Odbora odnosno Komisije za park-šume.


Uprava »Sljeme« djelovala je do 1960. godine, kada se pretvara u Šumariju
Zagreb (Odluka NOG Zagreb od 10. VI 1960), koja ulazi u šumsko