DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 28     <-- 28 -->        PDF

ŠUME MEDVEDNICE U SADAŠNJOSTI


Ukupna površina šuma na Medvedenici iznosi 13 739 ha. Vlasnici odnosno
posjednici su:


— društvene šume u upravi šumskog gospodarstva 7 955 ha,


— šume Šumarskog fakulteta u Zagrebu 427 ha,


— suvlasnička šuma »Gora-Kulmerica« — D. Subica 231 ha,
— šume individualnih maloposjedničkih vlasnika 5 126 ha.*
Dok društvene šume i suvlasnička »Gora-Kulmerica«, čine uz neke
izuzetke, suvisli šumski kompleks, čestice pojedinih privatnika kreću se
između 0,05 do maksimalno 1 ha, Za privatne šume s južne strane Medvednice,
od Podsuseda do Bidrovca — Čučerja izrađen je program gospodarenja
i tom je prilikom utvrđeno da na području šest katastralnih općina
postoji 6 225 kat. čestica površine od 0,20 do 0,76 ha s prosjekom po
kat. čestici od 0,33 ha. Površina tih šuma iznosi 2067 ha, a u vlasništvu
12072 osoba ili prosječno po vlasniku 0,17 ha.


Za društvene šume, kao i na području cijele SR Hrvatske, provedena
je 1947. godine inventarizacija i na osnovu nje izrađena je dugoročna osnova
sječa za period 1947. — 1956. god. Revizija ove inventarizacije izvršena
1956/57. god. i sastavljena nova dugoročna osnova sječa za razdoblje od
1952. do 1971. god. Sve društvene šume na Medvednici podijeljene su na
četiri gospodaske jedinice: GORA, BISTRANSKA GORA, SLJEME, MEDVEDGRADSKA
GORA i MARKUŠEVAČKA GORA.


Šume g. jed. »GORA« formirane su pretežno od bivših veleposjeda i
zemljišnih zajednica s prosječnom drvnom zalihom od 42 m3/ha i prirastom
od 4018 m3 ili 2,4 m3/ha. Godišnji etat glavnog prihoda bio je predviđen
s 2091 m3 što u donosu na drvni fond iznosi 2,9%, a u odnosu na
prirast 52%.


Šume g. jed. »BISTRANSKA GORA« formirane su dijelom od gradskih
šuma (»Šupljak-Markovčak) i bivših zemlj. zajednica sa 68 m3/ha
prosječne drvne zalihe i 3,7 m3/ha prirasta odnosno 2950 m3 prosječnog
godišnjeg prirasta. Godišnji etat bio je predviđen sa 1106 m3 ili 2,0% od
drvnog fonda i 37%> od prirasta.


Šume g. jed. »SLJEME« čine matični posjed grada i dijelom bivših
zemlj. zajednica s najvećom drvnom zalihom od 260 m3/ha i prirastom od
7121 m3 ili 3,9 m3/ha. Etat glavnog prihoda bio je predviđen sa 6204 m"
godišnje ili 1,3% od drvnog fonda i 87% od prirasta.


Šume g. jed. »MEDVEDGRADSKE ŠUME« formirane su od bivših
šuma Kulmera i zemlj. zajednica s prosječnom drvnom zalihom od 136
m3/ha i prirastom od 3185 m3 odnosno 2,4 m3/ha. Godišnji etat glavnog
prihoda bio je određen sa 2427 m3 ili 1,2% od drvnog fonda i 76% od prirasta.


Šume g. jed. »MARKUŠEVAČKA GORA« formirana je od šuma Prvostolnog
kaptola i bivših zemlj. zajednica s prosječnom drvnom zalihom od


* Površina društvenih šuma utvrđena je uređajnim eleboratima, a privatnih
na osnovu starijih katastarskih podataka.
322