DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 26     <-- 26 -->        PDF

kovno oblikovanje s unošenjem alothtonih vrsta. S alohtonim vrstama
trebalo bi zapravo samo eksperimentirati, jer njihovo uspijevanje nije
sigurno. »To vidimo« piše Ernv, »u susjednoj šumi grofa Kulmera, u kojoj
su se velike svote »žrtvovale, da se put vodeći do Kraljičinog zdenca učini
za turiste što ugodnijim. Uzgojile i uzdržale su se samo domaće vrste drveća,
dočim strane vrsti, dapače i omorika i ariš, pokazaše se za uzgoj
neshodnima. Omorika u 20. godini i uz najbolju njegu stradava od snjegoloma,
a ariš od divljači, unatoč tome. što je takove vrlo malo« (str. 375).
Ophodnju za hrast od 100 godina opravdava činjenicom, da je »tlo na kom
danas nalazimo hrast i koje je svojim položajem u toj šumi jedino sposobno
za ugoj hrasta kitnjaka, kamenito i mršavo, na kom hrast jedva
100-tu godinu doživi. Ta vidimo, da se hrastovi u svojoj 60. godini već počimaju
sušiti« str. 375).


Poslije I svjetskog rata gospodarenje sa šumama na Medvednici, točnije
sječe, a posebno na području gradskog šumskog posjeda, razmatra se
u širem krugu i šumara i nešumara.


Kada se u krugovima gradskih zastupnika pojavila zamisao da se na
Medvedenici od Puti jarke do Sv. Jakoba parcelira oko 200 k. j . gradskih
šuma u svrhu podizanja ljetnikovaca i vikendica te ugostiteljskih objekata
kao i za izgradnju sanatorija i oporavilišta, a na sjevernoj strani prema
Stubici pregradi jedan potok i tako stvori kupalište na tako stvorenom
umjetnom jezeru (Jutarnji list od 19. 4. 1930. god.) protiv tog projekta
ustalo je Hrvatsko planinarsko društvo (Hrvatski planinar 26:319 — 1930.
god.) i inž. LEUSTEK, tadanji upravitelj gradskih šuma (Jut. list od 16. 8.
1930. god.: »Naglo iščezavanje šuma u gornjem pojasu grada i njegove
posljedice«.


Protiv Fröhlichove sječe u bivšoj Rauchovoj šumi, te jačih zahvata
u gradskoj šumi oko Brestovca, iznad Miku´lića i u pozadini Bistre ustaju
sveučilišni profesori PETRAČIĆ i UGRENOVIĆ u članku: »Sudbina Zagreba
vezana na Zagrebačku goru i njene šume« (Jut. list 1. III. 1930) i šumarski
inspektor inž. J. GRÜNWALD: »Zagrebačka gora u ozbiljnoj opasnosti«
(Novosti od 13. 5. 1930 god.) a prof., tada rektor, dr Đuro NENADIĆ reagira
na zapuštenost prigradskih šuma (Zelengaj, Tuškanac i Maksimir).


Prof. PETRAČIĆ traži: za šume grada Zagreba treba izraditi novu
osnovu gospodarenja s osnovnom postavkom, da gradske šume imadu u
prvom redu služiti kao izletište građana grada Zagreba, a tek u drugom
redu za dobivanje drva. Osnovom treba propisati postepeni prelaz sadanjih
visokih jednodobnih šuma u visoki preborni oblik, a da se to postigne
treba postepeno izgraditi bolju mrežu izvoznih puteva i staza. Bukvu i
nadalje zadržati kao glavnu vrstu drveća, a na svim odgovarajućim staništima
u bukove sastojine unositi jelu (u gornjim položajima), a kesten
i hrast u donjim, a samo iznimno po koju stranu i domaću vrstu. Nadzor
oko sastava i provedbe gospodarske osnove povjeriti jednom pododboru
šumarskih stručnjaka«.


Prof. UGRENOVIĆ 1932. god. traži: »privredne interese treba podrediti
ciljevima turističko-zdravstvenim, a cilj gospodarenja u tim šumama
podvrći javnim interesima. Šume grada treba proglastiti stalno zaštitnim


320