DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Treću osnovu izradio je 1925. god. ALBIN LEUSTEK. Leustek je zadržao
oplodnu sječu i ophodnju od 100 godina. Etat je povišen na 2450
m* godišnje glavnog i prethodnog prihoda, dakle jače je naglašen ekonomski
značaj gradske šume »Sljeme«. Povišenje etata Leustek je obrazložio
potrebom postizanja »normalnog stanja« sastojina, a ostvarit će
se intenzivnijim proređivanjem.


Kako se gradski šumski posjed poslije 1925. godine već između 1926—
—29. povećao za 918 ha, a 1936. godine za daljnjih 258 ha bilo je pokušaja,
da se izradi nova osnova, ali do toga nije došlo.


Šume Prvostolnog kaptola zagrebačkog


Prvostolni kaptol zagrebački zatražio je 1906. god. od Hrvatske zemaljske
vlade u Zagrebu, da se za njihov šumski posjed na Medvednici »Markuševačka
gora« izradi gospodarska osnova. Taj posao povjeren je ANDRIJI
BOROŠIĆU, koji s radom počinje 1907. godine. Borošić je uspio obaviti,
uz pomoć bugarskog šumara Georgija Petrova, terenske radove, ali je uredske
poslove, zbog smrti A. Borošića 1909. god., obavio i gospodarsku osnovu
sastavio 1911/12. god. prof. ĐURO NENADIĆ.


C/rcif.&r.Z.


J-or/rjci/cL 7= ta


-** li


JfCK-


350


3oo


zsc


zoo


/sa &M *>& ^8<^l ts Ifö-tt 5S´/,9/ &*;*&


too


J>0


ć>~4i/f3


l vi *-c/oL ruxrec/


Graf. 2. Odnos površina u Kaptolskoj šumi po dobnim razredima
1911/12 godine.


316