DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 20     <-- 20 -->        PDF

iz spekulativnih razloga, bojeći se provedbe agrarne reforme poslije I svjetskog
rata.


Šume grada Zagreba


Kako je već naprijed navedeno, za šume matičnog posjeda grada Zagreba
površine 730 kat. jutara i 517 čhv prva osnova izrađena je 1877 godine.
Uređivač je bio MIJO VRBANIĆ i on je propisao preborno gospodarenje. Ukupna
drvna masa iznosila je 81 978 m3 ili 195 m3/ha, od čega je udio
mase bukve iznosio 68°/», hrasta i kestena 20D/o te jele i smreke 12%.


Drugu gospodarsku osnovu izradio je 1903. god. RUDOLF ERNY (6).
Ova osnova obuhvatila je 805 kat. jut. i 787 čhv tj. za povećanje matičnog
posjeda naprijed spomenutim kupom od 75 kat. jut. i 270 čhv od
vlastelinstva Šestine. Erny je gospodarsku jedinicu nazvao »Sljeme«, koja
je ujedno bila i šumsko-upravni kotar sa sjedištem u BMznecu. Osnovana
su i dva čuvarska sreza, jedan sa sjedištem na Slgemenu (gradska kuća),
a drugi, za donji dio šuma, na Rebru. Gospodarska jedinica bila je .podijeljena
na 12 odjela i 39 odsjeka. Prema tome prosječna veličina odjela
bila je oko 67 kat. jut ili 39 ha, a odsjeka oko 12 ha.


stanje JQ03y.


fOOa
L- clcbai f?/tfec/


Graf. 1. Odnos površina u gradskoj; šumi po dobnim razredima 1903.
godine.


Obrasla površina iznosila je 777,32 kat. jut., a drvna masa procijenjena
je sa 56 992 m3 ili po 1 ha 127 m3. Drvna masa 1903. god. iznosilla je
dakle samo 65% po gospodarskoj osnovi iz 1877. godine. Ovo smanjenje
posljedica je »neurednog gospodarenja u tim šumama u periodu 1877—1904.
godine«, kako piše Erny. Struktura sastojina po vrsti drveća po Erny-evoj


314