DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 19     <-- 19 -->        PDF

GOSPODARENJE SA ŠUMAMA MEDVEDNICE DÖ
II SVJETSKOG RATA


O načinu gospodarenja i stanju šuma na Medvednici u prošlosti možemo
pratiti samo prvotni posjed grada Zagreba i za šume Kaptola i to
za gradske od kraja prošlog stoljeća (na osnovu gospodarske osnove iz
1877. go.) a za kaptolske od početka tog stoljeća (na osnovu gospodarske
osnove rađene od 1906. do 1912. godine). Za šume ostalih posjednika nisu
nam poznati podaci — gospodarske osnove. Izrada privrednog plana ili
programa za privatne šume, ali samo za veće od 300 ha, obavezna je tek
od 1930. godine (prema § 74. Zakona o šumama od 29. XII 1929. god.).
Za šume b. zemljišnih zajednica odnosno urbarnih općina ta obaveza datira
već od 1871. godine (po propisima »Privremene naredbe o upravi i
gospodarenju i uživanju općinskih šuma u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji
«), odnosno, kasnije, po odredbama Zakona o šumama iz 1929. godine.
Po ovom Zakonu obaveza izrada gospodarske osnove također je bila vezana
za posjed preko 300 ha, obrasle površine, dok za manje bila je dovoljna
»izrada privrednog programa za period od 10 godina ili čak i samo inventarisanje
šume sa sečnim redom« (čl. 59. cit. Zakona). U praksi gospodarenje
se vršilo na osnovu drvosječnih i ogojnih prijedloga, koje je trebala
odobriti vrhovna šumarska vlast u Hrvatskoj (između dva rata Banska
uprava).


Gospodarenje u privatnim šumama po prvom Zakonu o šumama, o-
nom iz 1852. god., bilo je slobodno uz obavezu da se golosječine pošume
u roku od 3 godine. Po odredbama Zakona o šumama iz 1929. godine »privatna
lica mogu svoje šume slobodno iskorišćivati pridržavajući se propisa
ovog Zakona« time, da se »u opravdanim slučajevima .. . izuzetno može
propisati obaveza gospodarenja šumom po načelu stroge potrajnosti«
(isto § 74). Za sve šume veće od 300 ha postojala je obaveza izrade privrednog
plana (gosp. osnove) ili programa, koje je odobravao ban. (U stvari
bila je to samo formalnost jer se zakonom nije oduzelo slobodno raspolaganje
privatnom svojinom). Prema § 75. za čiste sječe predviđene planom
ili programom privatnik nije trebao sječu prijaviti nadležnom organu,
dok je u protivnom to bio obavezan.


Kako su privatnici u tom razdoblju gospodarili svojim šumama u
prošlosti, do oslobođenja, poznato je javnosti, kad su u šume Medvednice
do i iza I. svjetskog rata ušle prve jače sječe ((sječa Kulmerove šume od


V. Plazura — Sv. Jakoba) do najvišeg vrha, zatim onih u Vrabečkoj gori
i oko Ponikava, zatim sječa šume na Brestovcu za izgradnju sanatorija 1907.
god., sječa u Pongračevoj šumi starih hrastova i kestena, te sječa pred
sam rat 1914. god. u šumama vlastelinstva Ložnica, nadbiskupije i prvostolnog
kaptola, u Rauchovoj šumi (od Rakove noge i ispod lugarnice)
radi stvaranja livada i osnivanja novog planinskog gospodarstva (sada fakultetsko
dobro). Za eksploataciju šuma Raucha izgrađena je bila i šumska
željeznica iz Stubice do Rakovih nogu, zatim iz šuma Markovčak izgrađena
je bila žičara dolinom potoka Bistre. Spominje se i sječa biskupskih
šuma oko Lipe, kaptolske šume na Goršćici, u Pašinjaku i Koprivnjaku
(radi čega je nastala snažna erozija bujice i poplave) i dr. sve
313