DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 15     <-- 15 -->        PDF

sen; u sloju grmlja nalazi se crvena bazga, velelisna kurika i dr. Tipična
bukova šuma na Medvednici je regularna visoka šuma, a rjeđe preborne
strukture. Bukove šume tvori bukva s vrlo krupnim stablima, a svojim
lijepim uzrastom svijetlom i glatkom korom, lijepo formiranih krošanja


bujnim šarenilom, zeljastih proljetnica predstavlja veliku estetsku vrijednost.


Šuma bukve i jele na Medvednici prema rezultatima dosadanjih istraživanja
može se svrstati u zajednicu Abieto-Fagetum pannonicum. Udio
ovih vrsta mjestimično je podjednak, mjestimično dominira jedna a mjestimično
druga vrst, već prema klimatskim i ekološkim osebinama tla.
U vertikalnom smislu ta se šuma nastavlja i oslanja na šumu gorske bukve.
Razvija se na raznim tlima raznih supstrata — na plićim tlima učešće
bukve je veće, a površinski su slojevi neutralni ili slabo bazične reakcije;
na dubljim tlima, gdje je učešće jele veće, tla su više ili manje kisele reakcije.
Na Medvednici ova cenoza nalazi se na podlozi zelenih škriljevaca
na smeđim šumskim tlima.


Šuma običnog jasena i gorskog javora (Aceri — Fraxinetum) nalazi se na
području bukve i jele, u uvalicama i blažim padinama, uglavnom iznad 800 m,
na redovno dubokim svježim humoznim tlima, na kojima trunu organske tvari
u većim količinama, a zadržava se dugo snijeg koji dobro natapa tlo. Ta zajednica
tvori veće ili manje grupe i skupine, rjeđe manje sastojine. Ova
cenoza nalazi se iznad 800 m nadm. vis. u blagim valama i uvalicama s
dubljim svježim tlom i dosta zračne vlage, a zimi i nagomilanim snijegom.
Uz navedene vrste nalazi se i javor mliječ te i gorski brijest u sloju
drveća, a u sloju grmlja Sambucus nigra, S. racemosa, Rubus idaeus,
Daphne mezereum i dr.; od prizemnog rašća navodimo ove vrste: Lunaria
rediviva, Corydalis cava, C. solida, Actaea spicata, Impatiens nolitangere
i Geranium robertianum.


Na području bukve i jele na otvorenom (razgaljenim) mjestima (nakon
sječe, požara, ciklona) obilno se javlja trepetljika tvoreći cenozu
Populetum Iremulae te breza — cenoza Betuletum pendulae. Naseljavaju
se i grmolike vrste kao iva, bazga, kupina, malina i dr. Obje vrste djeluju
vrlo dekorativno te tako imaju posebnu važnost u park-šumi, kakova
je Medvednica. Obje cenoze prolaznog su karaktera, jer se pod zaštitom
njihovih krošanja ´.rio dobro razvijaju autohtone vrste polusjene i sjene
tj. jela i bukva.