DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 13     <-- 13 -->        PDF

npr. uz potok Bliznec ima s pp 60 cm. U sloju grmlja nalaze se nizinske
vrbe, hudika, trušljika, svib, kupina, hmelj a u prizemnom sloju močvarice
kao npr. Carex brizoides, C. elongata i dr.


Sume lučnjaka s običnim grabom (Carpino betuli — Quercetum roboris)
nalazi se na najnižim terenima uz potoke s naplavinskim tlom. U toj cenozi
javlja se tzv. nitoroflora (bazge, koprive i dr.).


Šuma hrasta kitnjaka s običnim grabom (Querco-Carpinetum) nalazi se
po diluvijalriim brežuljcima i drugim obroncima na dubljim i svježima, ali
ocjeditim, tlima neutralne do slabo kisele reakcije (Ph 6,5 — 7,5). U sloju
drveća uz kitnjak pridolazi i trešnja te, podstojno, obični grab; u sloju
grmlja nalazi se lijeska, evropska kurika i obična kozokrvina, a u prizemnom
sloju, uz ostalo i Anemone nemorosa, Crocus vernus, Primula vulgaris,
Carex silvatica te Asperula odorata. U blizini naselja u prošlosti se
obilno steljarilo, a grab sjekao za odrjev pa je nastupila degradacija tla
te je nestao i grab i stvorila se acidofilna kitnjakova šuma (Ph 4 — 5,5).
Inače šuma hrasta kitnjaka i običnog graba najraširenija je klimazonalna zajednica
na Medvednici te se nalazi od prigorskih do brdskih područja na


SI. 3. U području Sljemena uz cestu kod planinarskog doma »Željez


ničar« gust jelov podmladak ispod starih bukava.


Foto: M. Rukavina, 1979.