DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Unatoč činjenici da je u 64% slučajeva horizontalna vidljivost s Medvednice
veća od 10 km, ne može se uvijek račune ti vidokrug da će ispod i unaokolo
biti uvijek vidljivo. Pojavom prizemne magle, u jesen i zimi, često zatvara
cijeli vidokrug, ali se otvara izvanredna horizontalna vidljivost i preko 180 km
(na Pohorje, Kamniške i Julijske Alpe, Snežnik, Risnjak, Bjelolasicu i Velebit)
i to pretežno u hladno godišnje doba.


g) Klimatski odnosi


pokazuju niz osobitosti: srednja god. temperatra podnožja iznosi oko 11°C.
a na najvišim glavicama oko 6", što odgovara posvema srednjoevropskim prilikama,
u kojima se na svakih 100 m nadm. visine sred. god. temp, pada
za 0,56" C. Oborine se kreću na podnožju do 900 mm, a na najvišim položajima
oko 1200 mm, ljeta su vrlo ugodna, a jeseni srazmjerno duge, kasna
jesen i zime vlažne i maglovite obično sniježne.


Vegetativni period u ovako opisanoj klimi traje od III do X mj., a zbog
hladnih proljetnih noći zaostaje nastup vegetacije u višim položajima za
2 — 3 tjedna, ali isto ta´ko i ranije završava.


Medvednica je važna granica vjetrova i oborina. Klimatski se sjeverna
strana znatno razlikuje od južne, koja ima blažu klimu od sjeverne. Južna
je strana opet jače izložena insolaciji, oborine brže ishlapljuju, a snijeg
kopni. Zimi je često za nekoliko stupnjeva zabilježena viša temperatura na
Medvednici negoli u dolini, kad se u to vrijeme nad gradom razastrla gusta
slojevita magla i smog´a vrhovi Medvednice su divno osunčani. Ljeti je opet
temperatura za nekoliko stupnjeva niža na planini od one u gradu, pa odatle
strujanje hladnog osvježavajućeg uzduha sa Medvednice u grad.


Prema tome, šume Medvednice imaju značajnu ulogu za klimu grada
Zagreba, umanjuju klimatske opreke i ekstreme, te time ublažuju klimu.
Šume su izvor i pročistač svježeg uzduha. te čine »pluća« grada Zagreba.


SI. 1. Vrabečka gora: uvala uz potok Mikulić i Vrabečkl potok; zona
brdske bukove šume u kojoj je po hrptima uprskana šuma kitnjaka
i pitomog kestena.


Foto: M. Rukavina. 1978.