DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 99     <-- 99 -->        PDF

2. Pristupiti realizaciji prihvaćenim na
raspravama u RK SSRNH kao i na spomenutom
Savjetovanju.
3. Savez će sudjelovati u akcijama o
pitanjima stanja i obrazovanja stručnih
kadrova i njihovom prilagođivanju potrebama
struke, kao i nastaviti radove
oko vrednovanja opće korisnih funkcija
šume i priznavanja šumarstva kao prioritetne
grane.
4. Šumarstvo i drvna industrija Hrvatske
trebaju dobiti položaj i tretman kao
i ostale sirovinske grane koje su od posebnog
interesa kako za razvoj SRH
tako i čitave zemlje!
5. Izrada idejnog projekta za EVROPSKI
PJEŠAČKI PUT E-6 kojim staza
prolazi ovim intenerarijumom: Kastav
gdje se priključuju na slovenski dio ove
staze, zatim Platak-Crni lug-Omladinsko
jezero Lokve — Golubinjak-Mrzle Drage-
Mrkopalj-Tuk-Matić Poljana-Jasenak-Tomići-
Drežnica-preko Gluhe Kapele, pnitern
partizanskih ranjenika-Krivi put Senj-
Seniska Dranra-Stolac-Oltari-Zavižau-Premužićevom
stazom na Veliki Alan-Mirovo-
Štirovača-Baške Oštariie-Karlobag-trajektom
na Pag-Posedarje-Obrovac-Tulove grede-
PrezidjGračac-Cerovačke pećine^vrelo
Zrmanje-Srb-Kaldrrna-time da se provede
i krakom Drežnica-Modruš-Plaški-Saborsko-
Plitvice-Babin potok-Vrhovine-OtočaC´
-Krasno-Oltari, kao i realizacija spomenutog
idejnog projekta uz stručnu i financijsku
pomoć Šumskih gospodarstava,
šumarija, terenskih DIT-ova i si.
6. Savez će nadalje održavati sastanke
u svojem Šumarskom domu, a posebno
— veoma posiećene i popularne »ŠUMARSKE
ČETVRTKE« — koji će naskoro
proći impozantni »tisući šumarski četvrtak
« !
IV. IZDAVAČKA DJELATNOST SAVEZA
1. Nastaviti s izdavanjem Šumarskog lista,
najstarijeg stručnog časopisa IT šumarstva,
u ovom dijelu Evrope, koji u
1980. g. ulazi u 104. godinu neprekidnog
izlaženja. Obogatiti i kompletirati njegov
sadržaj sa što većim brojem članaka o
dostignućima i rezultatima terenske operative,
kao i uz pomoć terenskih DIT-
ova povećati broj pretplatnika lista!
2. Dovršiti radove na izradi Malog šumarsko-
tehničkog i Drvnoindustrijskog
priručnika I-III i pristupiti njegovom
izdavanju.
3. Prikupljati fotografije i podatke za
pripremne radove na izdavanju MONOGRAFIJE
»ŠUME I ŠUMARSTVO HRVATSKE.
«
4. Izdavati zakonske propise, pravilnike,
uredbe i zakone iz područja šumarstva
i industrijske prerade drva i dr., kao
separatnonpriruone publikacij e.
5. Najavljujemo izlazak i raspačavanje
PRIRUČNIKA IZVJEŠTAJNE I DIJAGNOSTIČKE
PROGNOZNE SLUŽBE UŠUMARSTVU za praćanje šumskih štetočina
i biljnih bolesti. Ovaj će priručnik,
u redakciji Saveza IT šumarstva i ind.
prerade drveta Jugoslavije izići pod konac
1980. g. Priručnik sufinanciraju Savezi
IT šumarstva i drvne industrije iz svih
naših SR, pa tako i naš Savez.


V. PROBLEMATIKA ŠUMARSKOG
DOMA


1. Dovršiti pripremno-tehničke radove
oko obnove fasade, krovišta, sanitarnih
i vodovodnih uređaja i si. zgrade »Šum.
dom.«
2. Bojenje, ličenje i uređenje društvenih
prostorija Saveza.
ad 3/d


Prijedlog financ. plana prihoda i rashoda
za 1980. g.


A) PRIHODI


1. Vlastiti prihodi 2.023,000 din.
2. Dotacije 350.200 din.
Svega: 2.373,200 din.
B) RASHODI


1 Materijalni 615.200 din.
2 Amortizacija 60.000 din.
3 Funkcionalni 1.251.000 din.
4 Doprinosi iz dohotka 67.000 din.
5 Osobni dohoci 380.000 din.
Svega: 2.373.200 din.


— Plan rada i financijski plan prihoda
i rashoda Saveza za 1980. g. u cjelosti je
prihvaćen.
ad 4


PROBLEMATIKA ŠUMARSKOG DOMA


I Stanje sudskih tužbi, podnesenih
početkom 1978. g., a u vezi otkazivanja
daljnjeg korištenja poslovnog prostora
u zgradi »Šumarski dom«, kojom Savez
raspolaže i koristi se na temelju Zak. o