DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— Članovi Nadzornog odbora ukazali
su službenicima administracije, blagajne
i knjigovodstvenog poslovanja na manje
propuste i manjkavosti, te su u vezi toga
date istima upute (usmeno i pismeno) s
nalogom za hitno otklanjanje. To je i
učinjeno, tako da u konačnici cjelokupan
rad materijalno-financijskog poslovanja
zadovoljava.
— U toč. 5 (ostatak prihoda) nalazi se
ostatak prihoda od Šumarskog lista u
iznosu od 182.599,00 din., što je uzrok
izvanredno primljena dotacija SlZ-a za
znanstveni rad SRH, a ne uspješnija prodaja
Šumarskog lista.
— Šumarski list i dalje kasni sa izlaženjem
zbog poteškoća oko štampanja
lista. Da je veći tiraž sigurno bi bilo i
to pitanje lakše rješivo. Ponovo se pojavljuju
zaostala dugovanja (30.610,00
din.), pa se predlaže otpis za bezizgledne
slučajeve iz god. 1977 i 1978, kao i obustava
dostave lista. Smatramo da je tome
uzrok skrajna nemarnost, nezainteresiranost
i nesolidamost pojedinaca za šumarsku
struku. Tu bi trebali pomoći, kao
što ismo već jednom naglasili, terenski
radnici i šumarska društva na što većem
prikupljanju pretplatnika časopisa.
— Prodaja tiskanica nije ispunila očekivani
prihod (manji za 30.172,50 din).
Uzrok je manja potrošnja tiskanica po
šumskim gospodarstvima i šumarijama.
To pitanje bi trebalo riješiti sa Komitetom
za poljopr. i šumarstvo i Općim
Udruženjem šumarstva i prerade drva.
— Također ostaje i dalje otvoreno pitanje:
prodaja knjige »Povijest šumarstva
Hrvatske«, gdje leži zaleđeno 150.000,
00 din Ponovno predlažemo da šumarske
i drvno4ndustrijske organizacije otkupe
po 2-3 knjige, i poklone ih školskim bibliotekama,
što bi bila i propaganda za
šumarstvo. Sve je ovo utjecalo na smanjenje
prihoda Saveza.
— Na kraju se zaključuje da je financijskonmaterijalno
poslovanje Saveza ITŠDI
Hrvatske, unatoč naprijed ukazanim
poteškoćama, bilo uspješno, te se ovaj
izvještaj, uz ZR za 1979. god., predlaže
Upravnom odboru Saveza ITŠDI Hrvatske,
na znanje s molbom da ga odobri.
— Prisutni članovi U. O. Saveza, bez
većih primjedbi, prihvatili su i odobrili
izvještaj o Završnom računu za 1979. g.,
koji je podnio financ. savj. R. Tkalčec,
zatim izvještaj N.O., podnesen po ing.
S. Vanjkoviću, kao i prijedlog za podjelu
ostatka prihoda od 220.602,70 din. (vidi
toč. 3-a).
ad 3/c


PRIJEDLOG PLANA RADA SAVEZA IT
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


HRVATSKE ZA 1980. GODINU


I. REDOVNI RADOVI
Upravni odbor Saveza i njegova Stručna
služba obavit će 1980. godine uobičajene
radove, kao i redovne administrativno-
stručne poslove, koji su povezani s
društvenom aktivnošću, izdavačkom djelatnošću,
materijalno-financijskim poslovanjem
i si.


II RADOVI OKO AKTIVIZIRANJA RADA
SAVEZA I TERENSKIH DIT-ova


1. Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne
industrije moraju u 1980. g. uložiti maksimalne
napore da ostvare punu koordinaciju
i suradnju i da Savez i njegovi DIT-
ovi predstavljaju operativni front organiziranih
inženjera i tehničara i glavni
nosioci razvoja i progresa struke!
2. Stoga će Savez i njegovi terenski
DIT-ovi pojačati nastojanja oko rješavanja
temeljnih pitanja iz oblasti šumarstva
i drvne industrije SRH, koja već
godinama čekaju na rješenja, a posebno
o položaju struke i uzrocima njezinog
zaostajanja.
3. Tokom godine potrebno je pripremiti
materijale u vezi učlanjdvanja svih radnih
organizacija šumarstva i drvne industrije
Hrvatske (cea 320 organizacija),
kao kolektivnog članstva u Savez, koji
bi godišnje uplaćivali novčani doprinos
od 1.000 do 2.500 dinara (društvena članarina
za kolektivno čanstvo), a u svrhu
proširenja i ojačanja materijalno-financijske
baze i ostvarivanja ciljeva Saveza
kao što su: formiranje Centra za propagandu
i popularizaciju struke, organiziranje
prigodnih stručnonpropagandnih
izložbi, izdavanje stručnih priručnika,
tablica za kubiciranje, obrazaca-tiskanica
i dr.
III.
STRUČNA SAVJETOVANJA 1
MANIFESTACIJE
1. Organizirati- Savjetovanje:- Stanjerazvoj
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
— Mogu li šume Hrvatske podmiriti
potrebe na drvu? Ovo će Savjetovanje
organizirati Savez za cjelokupno
svoje članstvo uz pomoć i pod pokroviteljstvom
RK SSRNH pod konac mjeseca
svibnja o. g. u Zagrebu.