DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 97     <-- 97 -->        PDF

OBRAČUN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO MJESTIMA TROŠKOVA


Vrst
prihoda-rashoda Ukupnodin.
Mjesto troškova
Savez i Šumarski
str. službe list
Tiskanica
i knjige
A. PRIHODI
1. Vlastiti prihodi 1.197.603,70 293.645,50 401.244,70 502.713,50
2. Dotacija SIZA-a 440.135,10 74.000,00 366.135,00
Ukupni prihodi: 1.637.738,80 367.645,50 767.379,80 502.713,50
Ukupno rashodi: 1.417.136,10 299.469,30 584.780,80 532.886,00
C. Ostatak prihoda 220.602,70 + 68.176,20 + 182.599,00 — 30.172,50


Iz prednjeg obračuna je vidljivo, da
ukupni ostatak prihoda iznosi 220.602,70
din. i da po mjestima troškova proizlazi
slijedeće stanje:


— Savez i stručne službe,
ostatak prihoda od + 68.176,20 din.
— Šumarski list
ostatak prihoda od + 182.599,00 dm.
— Tiskanice i stručne knjige
gubitak-manjak — 30.172,50 dm.
Ostatak
prihoda u saldu din.
220.602,70 din


Prijedlog za podjelu ostataka prihoda:


Ostatak prihoda od 220.602,70 predlaže
se rasporediti:


1. za prijenos u iduću godinu, ostatak
prihoda od Šumarskog lista, u strogo
namjenska sredstva din. 182.599,00 za pokriće
troškova Šumarskog lista u 1980. g.
2. za prijenos u iduću godinu, dio ostatka
prihoda Saveza i stručnih službi
od din. 14.603,70
3. u Fond zajedničke potrošnje — za
ostale namjene din. 23.400,00 (godišnje
9.000,00 din. x 2,6 prosječno uposlenih
radnika).
ad 3/b


U ime Nadzornog odbora Saveza, detaljan
izvještaj o izvršenom pregledu cjelokupnog
materijalnog i financijskog poslovanja
za 1979. g., podnio je ing. S.
Vanjković.


— Ovdje iznosimo nešto skraćeni nalaz
N. O., dok je originalni izvještaj pohranjen
u društvenoj arhivi Saveza, uz Zapisnik
o radu 12. sjednice U.O. s pripadajućim
prilozima.
— U .smislu čl. 34. Statuta članovi Nadzornog
odbora Saveza ITŠDI Hrvatske
tokom 1979. god. povremeno su vršili
pregled blagajničkog i knjigovodstvenog
poslovanja, a prije Završnog računa izvršen
je cjelokupni pregled.
Na dan 31. XII 1979. g.


1. Saldo blagajne iznosio je 2.315,30
2. Žiro-račun
2.579.335,30
3. Ukupni prihod po ZR/79 1.637.738,80
4. Ukupni rashod po ZR/79 1.417.136,80
5. Ostatak prihoda po ZR 220.602,70
6. Obaveza prema dobavljačima 192.551,90
7. Potraživanja od kupaca 92.393,05
8. Otpis osnov. sredstava 3.619,00