DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 96     <-- 96 -->        PDF

na poticaj Saveza IT šumarstva i ind.
prerade drveta Jugoslavije i Blaže Kilibarde,
turističkog radnika iz Zagreba,
predlaže da E-6 staza prolazi ovim itinerarijumom:
Kastav gdje se priključuju
na slovenski dio ove staze, zatim Platak-
Crni lug-Omladinsko jezero Lokve-Golu-
binjak-Mrzle Drage-Mrkopalj-Tuk-Matić
poljana-Jasenak-Tomići - Drežnica preko
Gluhe Kapele, putem partizanskih ranjenika-
Krivi put-Senj-Senjska Draga-Stolac-
Oltari-Zavižan-Premužićevom stazom na
Veliki Alan-Mirovo-Štirovača-Baške Oštarije-
Karlobag-trajektom na Pag-Posedarje-
Obrovac-Tulove grede-Prezid-Gračac-Cerovačke
pečine-vrelo Zrmanje-Srb-KaldrmaDrvar-
time da se provede i krakom Drežnica-
Modruš-Plaški-Saborsko-Plitvice-Babin


potoik-Vrhovine-Otočac-Krasno-Oltari.


— Kao predstavnik Saveza ing. B. Dereta
sudjelovao je u radu sjednice SITŠID-
Jugoslavije u Beogradu gdje se pripremaju
referati o stručnim kadrovima
za skoro savjetovanje: Problematika i
obrazovanje kadrova.
— Mr. Slavko Matić, tajnik II. Saveza,
obranio je 4. III. o. g. svoju doktorsku
disertaciju: Utjecaj ekoloških i strukturnih
činilaca na prirodno pomlađivanje
prebornih šuma jele i bukve u Gorskom
Kotaru. Čestitamo!
— Obavještavamo članstvo o živosti u
radu terenskih DIT-ova:
a) DIT šumarstva i drvne industrije-Zagreb,
u posljednja 2 mjeseca organizirao
je, u Šumarskom domu u Zagrebu, pet
stručnih, turističkih i općih predavanja
uz brojni odaziv članstva. Predavači su
bili: 1. Ing. F. Knebl: Čovjek i priroda —
čovjek i njegova okolina, 2. Dr. W. J.
Libby (Kalifornija-USA): Mogućnost uzgoja
sekvoje i libocedra, 3. Dr. Z. Potočić:
S puta po zapadnom Sredozemlju, 4.
Ing. P. Ziani: S puta po bliskom Istoku
i 5. Dr. B. Kraljić: Financiranje biološke
reprodukcije i odvajanja renti u šumarstvu.
DIT-Zagreb nastavlja s organiziranjem
jednodnevnih ekskurzija u šume i
obilazak postrojenja drvne industrije.


— U Podr. Slatini održana je osnivačka
skupština DIT-a 18. III. o. g. Zapisnik
o radu Savez još nije primio!
— DIT-Gospić je održao svoju skupštinu
5. IV. o. g. u Gračacu, uz obilazak
Cerovaćke pećine! Za predsjednika je
izabran ing. Ivan Šubarić.
— DIT-Osijek je najavio saziv osnivačke
skupštine, koja će se održati u Osijeku
26. IV. o. g.
— Tajništvo Saveza dostavilo je ovim
društvima: Statut Saveza, Zakon o osnivanju
udruženja građana, Upisne listove
za kartoteku, pristupnice, društvene značke
(šumarske i IT) i dr.
— Savez očekuje od terenskih DIT-ova
izvještaje i zapisnike o radu skupština,
iskaze o sastavu U. O., planovima rada
i si., kako bi mogao sve materijale objaviti
u Šum. listu.
— Odajemo posmrtnu počast kolegama
koji su umrli tokom II-IV. mj. o. g.:
Ing. Stjepan Cestar (Zagreb), ing. Marko
Unukić (Vinkovci), šum. tehn. Mirko Balaić
(Samobor) i ing. Drago Krvavica
(Vinkovci) — Hvala i slava im!
ad 2/b


— Tehn. urednik Šum. lista ing. O.
Piškorić najavio je skori izlazak lista br.
11-12/79. gdje će biti objavljeni cjelokupni
materijali Savjetovanja: Gospodarenje
u šumama na području prebornih šuma,
koje je održano u Ogulinu 19. X. 1979. g.
Skrećemo pažnju na ovaj broj Š. L. koji
sadrži brojne referate koje su podnijeli:
prof. dr. D. Klepac (Zagreb), zatim dr. V.
Hren (Zagreb), ing. D. Böhm (Zagreb),
dr. D. Cestar (Zagreb), ing. S. Milković
(Rijeka), ing. P. Nežić (Ogulin), ing. N.
Jugo vic (Delnice), mr. G, Petrović (Novi
Vinodolski), ing. B. Momčilović (Ogulin)
i dr.


ad 3/a


Opširni izvještaj i obrazloženje uz Završni
račun za 1979. g., Saveza podnio je
financijski savj. Rade Tkalčec, iz kojega
objavljujemo tek dio glavnih podataka.
Cjelokupni izvještaj priložen je originalnom
zapisniku sjednice.