DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 95     <-- 95 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


12. sjednice U. O. Saveza,
koja je održana 9. IV. 1980. g. uŠumarskog doma —


Prisutni:


Dr. N. Komlenović, mr. Đ. Kovačić, ing.


0. Piškorić, dr. B. Pnpić, ing. S. Vanjkovđć,
ing. V. Živković i ing. R. Antoljak,
te sa strane Računovodstva: Rade Tkalčec
i knjigovođa Mirjana Horvat.
Ispričani:
Ing. I. Delajković i ing. A. Muđrovčić.


Dnevni red


1.
Otvaranje sjednice i uvodna riječ
predsjednika
2.
Izvještaji: a) tajnika, b) urednika Šumarskog
lista
3.
Izvještaji računovodstva: a) završni
račun za 1979. g., b) izvještaj N.O. o
pregledu materijalnog i financijskog
poslovanja Saveza, c) plan rada za
1980. g., d) financijski plan prihoda
i rashoda za 1980. g.
4.
Problematika Šumarskog doma — izvještaj
odbora
5.
Razno
ad 1


— Sjednicu je otvorio prof. dr. B. Prpić,
predsjednik Saveza, i iznio je da je
glavna preokupacija uprave Saveza, u
periodu između 11. i 12. sjednice bila
nastavljanje radova oko organiziranja
Savjetovanja: Stanje i razvoj šumarstva
i drvne industrije Hrvatske-Mogu li šume
Hrvatske podmiriti potrebe na drvu?,
koje je Savez započeo još početkom 1979.
godine.


— Održani su brojni sastanci užeg kruga
članova Saveza i uspostavljena uspješna
suradnja s RK SSRNH, odnosno
predsjednikom drugom Marijanom Cvetkovićem.
Dogovoreno je da se glavna
Zagrebu, u društvenim prostorijama
Trg I. Mažuranlća 11.


rasprava o iznesenoj — akutnoj — problematici
i razlozima zaostajanja šumarstva
i drvne industrije Hrvatske u razvoju
održi do polovine svibnja o. g.
kojoj bi prisustvovali: članovi triju sekcija
RK, zatim društveno-politički i odgovorni
faktori CK SKH, I. V. ,i Sabora,
kao i 30-40 predstavnika struke sa područja
Hrvatske.


— Po završenoj RASPRAVI u RK i
pod pokroviteljstvom SSRNH održalo bi
se najavljeno Savjetovanje za cjelokupno
članstvo Saveza i predstavnike brojnih
šumarija, šumskih gospodarstava, DIP-
ova, kemijske prerade drva, prometa i
trgovine drvnim proizvodima i si., gdje
bi se iznijeli prijedlozi i smjernice s održane
RASPRAVE u SSRNH, te se dogovorilo
o načinu pristupanja i sprovedbe
prihvaćenih dogovora. Tek tako razmotreni
i prihvaćeni prijedlozi, doneseni na
Savjetovanju cjelokupne struke, proslijedili
bi se na Sabor SRH i ostala odgovorna
društven o-politička tijela na daljnji
postupak.
ad
2/a


U svojem izvještaju tajnik Saveza dr.


N. Komlenović upoznao je prisutne s
radom uprave i stručne službe Saveza.
— Povodom javne rasprave o prijedlogu
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
u Savezu je održano nekoliko sastanaka
i dogovora, te su dostavljene značajne
primjedbe na ovaj prijedlog zakona Republičkom
komitetu za poljoprivredu i
šumarstvo. U svojem 11-12/79 broju Šum.list
objavljuje u cijelosti ove primjedbe
i prijedloge.
— Odbor za izradu skice EVROPSKOG
PJEŠAČKOG PUTA E-6, u sastavu: dr.
Vladimir Blašković, sveuč. profesor, ing.
Dragutin Böhm i ing. Oskar Piškorić, a
273