DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 94     <-- 94 -->        PDF

koja se u inozemstvu označuje kao »industrijsko
drvo« dalje moraju pogoni
preuzimači biti opremljeni na odgovarajući
način, dobavljačima mora biti omogućena
kontrola i primjenjivana tačna
tehnologija. Naša prerađivačka industrija
se sada nalazi u rekonstrukciji i poslije
nje se računa isključivo s ovom ili drugom
metodom preuzimanja drva.


K o š u 1 i č , M . : Uzgajanje sadnica smreke
u omotima na podlogama s inhibicionim
djelovanjem na rast korijenja


U radu se vrednuje informativni eksperiment,
kod kojega su dosada uobičajene
podloge iz čistog bakra bile zamijenjene
podlogama iz plastičnog tkiva naučenog
tvarima, koje sadrže bakar. Ove
podloge služe na poznati način za sprečavanje
prorašćivanja korijenja smrekovih
biljaka kroz otvoreni donji dio omota.
Ustanovljeno je, da su do primjene 25 io/o^
-tne vodene otopine Kuprikola, koja je
što više stimulirala rast korijenja i stabljike,
sve ostale tvari pokazale su više
ili manje jako inhibiciono djelovanje;
ali ni u ikom slučaju nisu potpuno spriječile
proraščivanje korijenja u podlogu.
Osim toga djelovale su u izvjesnoj mjeri
nepovoljno na visinski rast stabljike. Za
traženo apsolutno sprečavanje prorašćivanja
korijenja prema tome se ispitivane
tvari za nadomještavanje ne mogu primjenjivati.


M r ä č e k , Z .: Racionalna gustoća kultura
i kvalitativni razvoj sastojina smre
ke i bora


U prosječnim uslovima za osnivanje
borovih sastojina postiže se tražena kvali


teta ovih kultura koje su sađene s oko


10.000 sadnica po ha u razmaku redova
1,5 do 1,8 m i razmacima sadnica u
pojedinim redovima 0,5 do 0,7 m. Ako
bi se borovi sadili na boljim staništima,
morao bi se broj sadnica po ha povisiti
na 12.000 sadnica i to smanjenjem udaljenosti
redova na 1,2 do 1,3 m. Tražena
kvaliteta smrakovih sastojina se postiže
kulturama s prosječno 4000 do 5000 sadnica
po ha. Razmaci od 2x1 do 2,5x1 ra
su povoljni. Mogućnost smanjivanja preporučenog
broja sadnica po ha je vezana
na plansku proizvodnju manje vrijednog
drva, prije svega kod barova; kod obiju
vrsta to ovisi o upotrebi oplemenjenog
sadnog materijala.
Chroust, L.-Hartman, Z.: Značenje
gustoće smrekovih kultura za gospodarenje
vodom


U područjima važnim za gospodarenje
vodom moraju se sastojine tako osnivati
i uzgajati, da se hidrološka djelovanja
šume poboljšavaju. Stoga je važno, da
se dovoljnom gustoćom osnovanih smrekovih
kultura postigne brzi sklop i na
taj način smanji zakorovljenje na najmanju
mjeru. Njega mladika je nužna, da
se ponešto smanjuje sklop zbog slabljenja
intercepcije (isparivanje gornje površine
sadnica), ali samo toliko da se tlo
ne zakorovi. U gustim kulturama propuštaju
krošnje 67l0/o oborina, dok u
prosvijetljenim 80 °/o. Za vrijeme vegetacionog
razvoja prodire u gustim kulturama
145 mm oborina 25 cm duboko,
u prosvijetljenim a zakorovljenim samo
115 mm.


Bernard Hruška