DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 93     <-- 93 -->        PDF

u velikim rasadnicima. Pojedini pogoni
su opskrbljeni s hladionicima i toplim
prostorijama s klimatiziranim skladištima
i dobrim mašinskim parkom. Prije
sadnje tlo se ponajviše mehanički priprema.
Prosječno promatrano u Finskoj
se sade slabije sadnice nego u ČSR.


Br. 8.


N e j e d 1 y , J . : Gospodarsko uređenje
kupališnih šuma Karlove Vary


Šume u okolini lječilišta Karlove Vary
imaju najveće značenje za zaštitu prirodnih
ljekovitih izvora, kvalitetu zraka i
mir u okolini. Šetnje šumom sastavni su
dio kupališnjeg liječenja, a preporučivao
ih je već u drugoj polovini 18. stoljeća
kupališnji liječnik dr. David Becher. U
ono vrijeme je počela gradnja šumskih
staza za šetnje, uredile su se klupe,
sjenice, vidikovci i tornjevi. Gospodarska
osnova za vrijeme 1977-1986. predviđa
gospodarske mjere, kojima se treba podići
estetske vrijednosti sastojina uz zadržavanje
njihovog povoljnog klimatskog
djelovanja i zaštite prirodnih ljekovitih
izvora. Sastavni dio ove osnove je i koncepcijska
studija o iskorištenju šuma
Karlovih Vary i o konačnom oblikovanju
okoline ovoga lječilišta. Ova je studija
izrađena u Zavodu za uređivanje šuma
u suradnji sa šumarima, liječnicima, različitim
teoretičarima, istraživačima i arhitektima.


Pohorely, M.: Prvo korištenje automatizirane
obrade podataka uz optičko
očitavanje u resoru Ministarstva šumskog
i vodnog gospodarstva


Uslijed eksplozije informacija dolaze u
prvi plan u automatiziranoj tehnici obrade
pitanja pripreme podataka i ovdje
se moraju iskušati stoga nove napredne
metode. Na ovoj osnovi je kod pripremanja
zadatka: »kompleksna briga o
radnicima« primjenjena metoda optičkog
očitavanja iz rukom pisanih tekstova na
uređaju Laser-One. Ovaj je način pripremanja
omogućio ne samo novčane uštede,
nego prije svega uštede rada, čime
je znatno skraćeno vrijeme za izradu
zadatka. Zbog toga se razmišlja, da se
ova metoda pripremanja podataka uvede
i kod drugih šumsko gospodarskih zadataka.


Br. 9.


Bartunek, J.: Značenje određivanja
dugoročnih ciljeva socijalističkog šumskog
gospodarstva


Praktično određivanje ekonomske efektivnosti
šumske produkcije teško je zbog
dugoročnog karaktera proizvodnog ciklusa.
Iz toga proizlazi, da su društvena
optimacija dugoročnih šumskih ciljeva i
sistem njihove kontrole od velike važnosti.
Nedavno su postojala dva suorotna
pristupa upravljanju šumama u Evropi.
Prvi je nazvan sjevernjačkim modelom,
a drugi alpskim. Razlika između njih
se sastoji u predmetu izabranom za cilj.
Zbog toga tehnički i tehnološki razvoj
mora biti prilagođen odabranom cilju,
a ne obratno. Pokazuje se povoljnim, da
buduće upravljanje šumama u ČSSR treba
biti multifunkcionalnog karaktera, tj.
bazirano na kombinaciji više ciljeva. To
će omogućiti da svaka od njegovih glavnih
funkcija bude u budućnosti više djelotvorna.


Š i n d e 1 ä f , J .: Uz problematiku provjeravanja
sastojina priznatih za sabiranje
sjemena testovima potomstava


Razvoj glavnih tendencija u uzgoju
šumskog drveća i u proizvodnji šumskog
sjemena ukazuje, da bi za sijanje u rasadnicima
trebalo biti upotrijebljeno sjeme
provjerenih priznatih sastojina za
regeneraciju šumskih područja i pošumljavanje.
U ČSR je bila pripremljena
metodologija provjeravanja priznatih sastojina
kategorije II A upotrebom testova
potomstava ii bile su uvedene serije
istraživačkih testiranja različitih vrsta
drveća služeći pretežno za provjeravanja
bora, budući da je projekt provjeravanja
hrasta u završnoj fazi.


Bezdech, J.: Kakve su mogućnosti
vaganja drva?


Preuzimanje netradicionalnih sortimenata
i netradicionalnih dužina, porast
ritma dobave — sve to govori za uvođenje
u praksu metode vaganja. Dosada
dolaze s tim u doticaj samo nekoji pogoni
državnih šuma, koji učestvuju u
izvozu sirovina npr. u Austriju i SR
Njemačku; naša unutarnja trgovina se
priprema također na ovaj način rada.
U prilogu su opisani uslovi u svim pojedinostima,
pod kojima može uslijediti
preuzimanje takve vrste; prije svega se
mora raditi o određenoj kvaliteti drva


271