DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Sramek, O.: K perspektivi gospodarenja
u šumama s prevladajućom zastupijenošću
smreke


S uvođenjem novog načina gospodarenja
nastaju novi zadaci na području
osiguranja unapređene reprodukcije. 0sobitu
pažnju zaslužuje prije svega pitanje
rješenja unutarnjeg prostornog razvoja
prevladajućih smrekovih šuma zbog
osiguranja njihove otpornosti protiv vjetra
i snijega. Autor predlaže, da se u ovim
područjima već sada za ubuduće izrade
podloge za izradu karte šumarske zaštite.
Dalje ukazuje na ugroženost najvrednijih
ostataka mjesnih ekotipova smreke, koje
čine glavne izvore za izbor sjemenja.
Nadalje preporuča također obaveznu njegu
mehanički oštećenih stabala fungicid
nim naličem prije svega tamo, gdje ovi
sastojinski elementi treba da čine osnovu
stabilnosti.


Kantor, J . : Uzgajanje sadnog materijala
breze i jarebike


Breza donosi plod gotovo svake godine,
klijavost sjemena se kreće oko 25 Brezino sjeme se sije u pravilu u zemljani
(supstratni) gornji sloj pod plastičnim
folijama ili sličnim napravama.
Nakon sjetve mora se tlo i zrak održavati
trajno vlažnim. Prema kvaliteti supstrata
moguće je već jednogodišnje sadnice
saditi na teren pošumljavanja inače
se biljke preškoluju i sade kao dvo ili
trogodišnje. Jarebika nosi također svake
godine plodove. Oni se sabiru odmah
nakon dozrijevanja, bobice se zdrobe a
u vodi se sjeme oslobađa od mesnog
ovoja; sjeme se odmah zatim stratificira
i slijedećeg proljeća se naklijalo sjeme
sije 1/2 — 1 cm duboko. Jednogodišnje
biljke se preškoluju i sade kao dvo- ili
trogodišnje. Obje ove vrste dolaze u obzir
za obnovu šuma u oblastima napadnutim
industrijskim ekshalatima. Tako
se za 1979. godinu u Krušnim gorama
računa s potrebom 7,800.000 sadnica breze.


Br. 7.


Šindelaf, J. — Frydl, J.: Sadanje
stanje selekcije i evidencije odabranih
stabala šumskog drveća u ČSR


Institut za šumarska istraživanja Jilovište-
Strnady danas vodi u svojoj centralnoj
evidenciji 3342 elitna stabla različitih
šumskih vrsta drveća, od toga
broja otpada najveći dio na običnu smreku,
obični bor i evropski ariš. U članku


se opisuje daljnji program za izbor elitnih
stabala, koji nije niti izdaleka još
dovršen. Ubuduće će se posvetiti pažnja
i važnim vrstama listača. Revizija postojećih
odabranih stabala nalazi se u stadiju
priprema. U okviru ovih radova
prije svega vrednuje se zdravstveno stanje
stabala.


Mačku, J. : Hidropedološko istražinje
za melioraciju mokrih šumskih tala


Specifična svojstva šumskih tala, koja
čine sastavni dio šumske klimatske zajednice,
stavljaju velike zahtjeve na hidropedološka
istraživanja za melioracione
svrhe. Ova problematika obuhvaća izučavanje
metoda istraživanja tala, sve
laboratorijske radove i pojedine prijedloge
melioracionih mjera. Nekoja su pitanja
objašnjena a s futurološkog gledišta
je nužno, da se temeljito razmisli
odnos prema poboljšanju tla, tj. inžinjerskom
zahvatu u prirodni milje ekologije
staništa. Rezultat bi se trebao sastojati
u što je moguće manje narušenoj homeostazi
okoline. Za zadatke melioracionih
istraživanja proizlazi osim utvrđivanja
proizvodnje drvne mase, traženje novih
putova, kojima bi se mogao povećati
kapacitet izvora podzemnih voda, jer
potreba za dobrom visokovrijednom vodom
stalno raste.


Pospišil-Alfieri-Pavelka: Rezultati
pošumljavanja sadnicama uzgojenim
raznim tehnologijama


U ovom radu vrednuju se rezultati
šestogodišnjeg studija rasta sadnica i
njihovog zakorijenjivanja nakon pošumljavanja.
Biljke i mlade sadnice su posađene
prema šest raznih tehnologija
(po Nisuli, hiđroponijom, slobodno zakorijenjene,
Belaplast, paperpot i plastične
kese). Najveći gubici su zapaženi
nakon pošumljavanja kod trogodišnjih
slobodnozakorijenjenih sadnica, dalje slijede
plastične kese, hidroponija, paperpot,
Nisula i Belaplast. Najjači prirast su
pokazale slobodno zakorijenjene sadnice.


S k o u p y , J . : Obnova šuma u Finskoj


U prilogu su raspravljeni rezultati prirodnog
i umjetnog pomlađenja šuma u
Finskoj, uključiv sabiranje sjemena i
pogone rasadnika. Velike sadnje bora,
smreke i drugih vrsta drveća čine izvrsnu
pozadinu finskih rasadničkih pogona, koji
se sastoje i nadalje iz intenzivne proizvodnje
slobodno zakorijenjenih sadnica